Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
2021 m. progimnazijos nuostatai 2021-12-19 10:51:02 177.7 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2021-12-19 13:00:46 1.61 MB
Tvarkos
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2022-06-30 18:30:09 34.01 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2020 m. 2021-12-19 13:14:28 217 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-08-17 18:44:32 63.66 KB
Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarka 16.15 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB
Įsakymai
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO 2022-11-20 22:47:08 25.93 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINO 2022-11-20 22:47:02 25.37 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO 2022-11-20 22:46:55 24.72 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Marijampolės ,,Šaltinio" progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2022-03-11 08:21:05 859.57 KB
2022-2023 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2023-01-22 21:05:54 34.71 KB
2022-2023 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita 2023-01-22 21:07:14 44.31 KB
2020-2021 m. m. Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2022-03-11 08:21:05 248.44 KB
2020 metų progimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitą su vertinimo išvadomis 47.2 KB
2020 metų veiklos ataskaita savivaldybės tarybai 259.86 KB
Potvarkis dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriui Jonui Kukukui nustatymo 33.98 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos vertinimo 34.57 KB
MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 2022-11-20 22:46:58 125.27 KB
MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022 - 2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 2022-11-20 22:47:05 101.49 KB
Mėnesio veiklos planai
Kovo mėn. Veiklos Planas 2023-03-01 19:49:43 19.36 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktoriaus Jono Kukuko 2021 metų veiklos ataskaita su vertinimu ir užduotimis 2022-iems 50.67 KB
Vadovo veiklos ataskaita už 2021 metus 125.19 KB
Veiklos ataskaitos
Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus Jono Kukuko 2020 metų veiklos ataskaita 2021-12-19 16:42:03 225.55 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 19:22:11 0.96 MB
2021 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 754.41 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:29 4.01 MB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 12:11:47 2.09 MB
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-12-19 12:11:47 701.87 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:30:16 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:11:47 3.22 MB
2019 m.
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:51:20 13.04 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 09 30 2021-12-19 11:51:21 3.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketv. 2021-12-19 11:51:22 2.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:51:23 2.76 MB
2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m 2021-12-19 12:20:31 3.56 MB
Finansines ataskaitos už 2018 III ketvirtį 2021-12-19 12:20:31 1.76 MB
Finansines ataskaitos už 2018 I pusmetį 2021-12-19 12:20:31 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovas 2021-12-19 12:20:31 1.8 MB
2017 m.
Finansinės ataskaitos už 2017 metus 2021-12-19 12:09:58 14.12 MB
Finansinės ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 12:09:59 1.79 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I pusmetį 2021-12-19 12:10:00 3.57 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I kv. 2021-12-19 12:10:02 3.42 MB
2016 m.
Finansinės ataskaitos už 2016 metus 2021-12-19 12:00:13 14.12 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 III kv 2021-12-19 12:00:15 3.58 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 II kv 2021-12-19 12:00:16 1.15 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 I kv. 2021-12-19 12:00:17 1.77 MB
2015 m.
Finansines ataskaitos už 2015 metus 2021-12-19 12:08:05 7.55 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 III kv. 2021-12-19 12:08:06 1.74 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 II kv. 2021-12-19 12:08:07 1.76 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 I kv. 2021-12-19 12:08:08 1.8 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 09 30 2022-11-03 19:19:15 1.43 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 12 31 2023-03-11 22:41:13 1.95 MB
2022 m. 6 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitos (Dokumento nuorašas ) 2023-03-12 21:36:10 1.12 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 03 31 (Dokumento Nuorašas) 2023-03-12 22:37:38 832.85 KB
2021 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 09 30 2021-12-19 11:33:39 796.42 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 06 30 2021-12-19 11:33:39 755.62 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 03 31 2021-12-19 11:33:42 5.1 MB
2020 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 11:37:51 6.67 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-09-30 2021-12-19 11:37:51 5 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-06-30 2021-12-19 11:37:51 5.13 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-03-31 2021-12-19 11:37:51 4.43 MB
2019 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31 2021-12-19 11:36:55 3.68 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 11:36:56 2.69 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:36:57 1.33 MB
2018 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv. 2021-12-19 11:37:31 2.81 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-08-17 18:44:32 63.66 KB
Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarka 16.15 KB
Valgiaraščiai
11 ir vyresni valgiaraštis 2023-01-04 09:51:13 461.8 KB
6-10 metų valgiaraštis 2023-01-04 09:51:38 466.07 KB
Pusryčiai 2022-03-11 07:41:56 31.5 KB
Papildomas pirkimo… 2022-03-11 07:41:56 48.51 KB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-01-04 09:52:36 538.26 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. I pusmečio papildomojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-12-22 21:02:49 120.07 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Marijampolės savivaldybės 2021–2024 m. korupcijos prevencijos programa 2023-03-15 20:14:37 244.66 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2023-2024 mokslo metų korupcijos prevencijos programa 2023-03-15 20:15:46 129.36 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-2024 m. 2023-03-15 20:17:09 111.42 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2022 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-12-03 12:33:25 22.49 KB
2021-2022 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2022-12-03 12:34:01 26.71 KB
2017 m. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-30 18:30:09 24.41 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2022-06-30 18:30:09 34.01 KB
Įsakymas dėl 2022-2023 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo 25.44 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-19 14:29:38 142.3 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Klasių valandėlių laikas 2022-2023 m. m. I| pusmetis 2023-02-23 22:38:49 18.59 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2022-2023 mokslo metai 2023-02-27 18:40:51 18.83 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo progimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti 2021-12-19 16:03:21 20.75 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. Šaltinio progimnazijos ugdymo planas 2022-12-12 14:00:31 460.27 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Sutartis su UAB Marijampolės autobusų parkas 2022-03-11 08:03:40 53 KB
Pavežamų mokinių sąrašas 58.5 KB
Įsakymas. Dėl keleivių vežimo (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų eismo tvarkaraščių patvirtinimo 1.4 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl patalpų nuomos konkurso komisijos 55.5 KB
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl turto ir patalpų viešo konkurso aprašo patvirtinimo 130 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2022-03-11 15:51:26 671.23 KB
2 priedas MVT plano ataskaitos forma 2023-01-02 23:18:46 35.67 KB
VTP Marijampolės "Šaltinio" progimnazija 2023-01-02 23:18:32 34.35 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-06-30 16:29:19 27.28 KB
Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės dokumentų tvirtinimo 2021 m. gruodis 2022-06-30 16:29:19 29.2 KB
Pailgintos dienos grupės prašymas 2022 m. 2022-06-30 16:29:19 19.39 KB
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Marijampolės ,,Šaltinio" progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo 2021-01-10 Nr. SD-5 (1.6E) 2022-06-30 18:53:46 29.18 KB
Įsakymas dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.DV-79 „Dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo 2022-06-30 18:52:40 29.05 KB
Olweus programa Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2022-12-20 17:09:04 40.39 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-07-01 10:59:05 216.78 KB
Progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2023 metų planas 2022-12-21 20:00:09 146 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos OP apklausos 2021m. rezultatų pristatymas 2022-07-01 11:04:22 792.25 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO IR ĮSIGIJIMO  TVARKA 2022-11-13 19:30:19 25.38 KB