Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatai 2023-04-16 12:00:56 177.7 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-04-16 12:01:47 1.61 MB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos
Vertinimo nuostatos 2023-04-03 22:15:49 30.07 KB
Priedas Nr.1 Pradinis ugdymas 2023-04-03 22:22:36 16.6 KB
Priedas Nr.2 Lietuvių kalba 2023-04-03 23:47:55 32.32 KB
Priedas Nr. 3 Matematika 2023-04-04 02:02:32 18.27 KB
Priedas Nr. 4 Rusų kalba 2023-04-04 02:03:38 35.22 KB
Priedas Nr. 5 Anglų-vokiečių kalbos 2023-04-04 02:04:25 92 KB
Priedas Nr.6 Gamtos mokslai ir geografija 2023-04-04 02:05:13 29.77 KB
Priedas Nr. 7 Muzika 2023-04-04 02:06:09 33.5 KB
Priedas Nr.8 Dailė 2023-04-04 02:07:12 31 KB
Priedas Nr. 9 Istorija, pilietiškumo pagrindai 2023-04-04 02:08:31 101.5 KB
Priedas Nr. 10 Technologijos 2023-04-04 02:10:45 21.4 KB
Priedas Nr.11 Kūno kultūra 2023-04-04 02:12:22 15.29 KB
Priedas Nr.12 Informacinės technologijos 2023-04-04 02:16:00 22.33 KB
Priedas Nr.13 Etika 2023-04-04 02:18:10 15.57 KB
Priedas Nr. 14 Tikyba 2023-04-04 02:21:25 42.5 KB
Priedas Nr. 15 Žmogaus sauga 2023-04-04 02:29:44 17.53 KB
Individualios pažangos tvarkos aprašas 2023-04-16 13:06:10 22.67 KB
Priedas Nr. 1 2023-04-17 13:59:56 30.17 KB
Priedas-Nr.-1 (2) 2023-04-17 14:11:37 29.37 KB
Priedas nr.2 2023-04-17 14:00:26 81.5 KB
Tvarkos
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023 2023-04-08 13:25:36 554.81 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-08 13:11:30 34.01 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2020 m. 2023-04-08 13:11:30 217 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-04-08 13:11:30 63.66 KB
Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarka 2023-04-08 13:11:30 16.15 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 25.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-04-08 13:11:30 86.5 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 42.33 KB
Budėjimo progimnazijoje tvarka 2023-04-08 13:11:30 359.02 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-04-08 13:11:30 42.44 KB
Pagalbos mokinio savirūpai tvarka 2023-04-08 13:11:30 284.5 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 16.59 KB
Dalyko planų, programų rengimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 70 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-04-08 13:11:30 20.31 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 145.2 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-08-16 10:17:52 31.53 KB
Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2023-08-16 10:17:56 21.52 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB
Įsakymai
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO 2022-11-20 22:47:08 25.93 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINO 2022-11-20 22:47:02 25.37 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO 2022-11-20 22:46:55 24.72 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-04-16 12:40:51 556.62 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2023-04-16 12:40:51 859.57 KB
Veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-16 12:40:51 101.49 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2023-08-22 13:16:42 559.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-21 09:23:24 19.95 KB
Rugpjūčio mėn. veiklos planas 2023-09-04 22:15:46 14.82 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktorės Astos Kulbokienės metinės užduotys 2023 2023-04-16 13:14:15 190.3 KB
Veiklos ataskaitos
Veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-04-16 13:45:56 355.47 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimo 2023-04-16 13:47:14 118.07 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-25 18:08:20 757.33 KB
2023 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-25 18:08:20 750.58 KB
2022 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 19:22:11 0.96 MB
Tarpinių 3 mėnesių Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:51:03 686.79 KB
Tarpinių 6 mėnesių Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:52:59 755.36 KB
2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 22:04:41 10.42 MB
2021 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 754.41 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:29 4.01 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:32:05 9.74 MB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 12:11:47 2.09 MB
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-12-19 12:11:47 701.87 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:30:16 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:11:47 3.22 MB
2019 m.
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:51:20 13.04 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 09 30 2021-12-19 11:51:21 3.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketv. 2021-12-19 11:51:22 2.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:51:23 2.76 MB
2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m 2021-12-19 12:20:31 3.56 MB
Finansines ataskaitos už 2018 III ketvirtį 2021-12-19 12:20:31 1.76 MB
Finansines ataskaitos už 2018 I pusmetį 2021-12-19 12:20:31 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovas 2021-12-19 12:20:31 1.8 MB
2017 m.
Finansinės ataskaitos už 2017 metus 2021-12-19 12:09:58 14.12 MB
Finansinės ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 12:09:59 1.79 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I pusmetį 2021-12-19 12:10:00 3.57 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I kv. 2021-12-19 12:10:02 3.42 MB
2016 m.
Finansinės ataskaitos už 2016 metus 2021-12-19 12:00:13 14.12 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 III kv 2021-12-19 12:00:15 3.58 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 II kv 2021-12-19 12:00:16 1.15 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 I kv. 2021-12-19 12:00:17 1.77 MB
2015 m.
Finansines ataskaitos už 2015 metus 2021-12-19 12:08:05 7.55 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 III kv. 2021-12-19 12:08:06 1.74 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 II kv. 2021-12-19 12:08:07 1.76 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 I kv. 2021-12-19 12:08:08 1.8 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 06 30 2023-09-25 18:06:36 1.3 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 03 31  2023-09-25 18:06:36 1.1 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 09 30 2022-11-03 19:19:15 1.43 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 12 31 2023-03-11 22:41:13 1.95 MB
2022 m. 6 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitos (Dokumento nuorašas ) 2023-03-12 21:36:10 1.12 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 03 31 (Dokumento Nuorašas) 2023-03-12 22:37:38 832.85 KB
2021 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 09 30 2021-12-19 11:33:39 796.42 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 06 30 2021-12-19 11:33:39 755.62 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 03 31 2021-12-19 11:33:42 5.1 MB
2020 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 11:37:51 6.67 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-09-30 2021-12-19 11:37:51 5 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-06-30 2021-12-19 11:37:51 5.13 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-03-31 2021-12-19 11:37:51 4.43 MB
2019 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31 2021-12-19 11:36:55 3.68 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 11:36:56 2.69 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:36:57 1.33 MB
2018 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv. 2021-12-19 11:37:31 2.81 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-04-08 13:11:30 63.66 KB
Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarka 2023-04-08 13:11:30 16.15 KB
Valgiaraščiai
11 m. ir vyresni valgiaraštis 2023-09-27 12:53:54 37.83 KB
6 m. ir vyresni valgiaraštis 2023-09-27 12:53:40 38.04 KB
Pusryčiai 2022-03-11 07:41:56 31.5 KB
Papildomas pirkimo… 2022-03-11 07:41:56 48.51 KB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-09-27 12:54:53 39.27 KB
Maitinimo kainos 13.74 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2023-08-26 21:25:15 442.01 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023-04-16 14:02:28 861.66 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos patalpų nuomos konkursas 2023-08-26 21:29:42 15.54 KB
Prašymas dėl patalpų nuomos 2023-08-26 21:31:02 14.87 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. II pusmečio neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-09-26 21:48:46 72.61 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-09-26 21:48:31 18.54 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Marijampolės savivaldybės 2021–2024 m. korupcijos prevencijos programa 2023-03-15 20:14:37 244.66 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2023-2024 mokslo metų korupcijos prevencijos programa 2023-03-15 20:15:46 129.36 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-2024 m. 2023-03-15 20:17:09 111.42 KB
Įsakymas dėl STT 2023-06-20 18:55:22 96.94 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023-04-16 15:31:51 117.25 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-04-16 15:58:09 753 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-08 13:11:30 34.01 KB
2022 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-12-03 12:33:25 22.49 KB
2021-2022 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2022-12-03 12:34:01 26.71 KB
2017 m. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-30 18:30:09 24.41 KB
Įsakymas dėl 2022-2023 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo 2023-04-11 23:46:37 25.44 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-09 11:46:54 142.3 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Klasių valandėlių laikas 2023-2024 m. m. I pusmetis 2023-09-21 09:24:11 105.87 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 mokslo metai 2023-09-26 22:00:00 18 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo progimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti 2021-12-19 16:03:21 20.75 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. Šaltinio progimnazijos ugdymo planas 2023-09-04 22:18:41 559.89 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Sutartis su UAB Marijampolės autobusų parkas 2022-03-11 08:03:40 53 KB
Pavežamų mokinių sąrašas 58.5 KB
Įsakymas. Dėl keleivių vežimo (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų eismo tvarkaraščių patvirtinimo 1.4 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl patalpų nuomos konkurso komisijos 2023-09-27 13:16:04 62.35 KB
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl turto ir patalpų viešo konkurso aprašo patvirtinimo 2023-09-27 13:16:20 130 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2022-03-11 15:51:26 671.23 KB
2 priedas MVT plano ataskaitos forma 2023-01-02 23:18:46 35.67 KB
VTP Marijampolės "Šaltinio" progimnazija 2023-01-02 23:18:32 34.35 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-06-30 16:29:19 27.28 KB
Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės dokumentų tvirtinimo 2021 m. gruodis 2022-06-30 16:29:19 29.2 KB
Pailgintos dienos grupės prašymas 2022 m. 2022-06-30 16:29:19 19.39 KB
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo 2023-04-17 22:09:13 47.85 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2023-04-17 21:30:32 73.58 KB
Olweus programa Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2023-04-17 20:27:17 40.39 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-04-17 20:27:17 216.78 KB
Progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2023 metų planas 2023-04-17 20:27:17 146 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos OP apklausos 2021m. rezultatų pristatymas 2023-04-17 20:27:17 792.25 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos OP apklausos 2022 m. rezultatų pristatymas 2023-04-17 20:27:17 1.16 MB
2020-2021 m. m. Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2023-04-17 20:27:17 248.44 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2023-04-07 08:54:47 17.09 KB