Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2022-11-20 22:48 Dokumentas sukurtas: LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
2. 2022-11-20 22:47 Dokumentas atnaujintas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO
3. 2022-11-20 22:47 Dokumentas atnaujintas: MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022 - 2023 M. M. VEIKLOS PLANAS
4. 2022-11-20 22:47 Dokumentas atnaujintas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINO
5. 2022-11-20 22:46 Dokumentas atnaujintas: MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
6. 2022-11-20 22:46 Dokumentas atnaujintas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO
7. 2022-11-20 22:44 Dokumentas sukurtas: MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022 - 2023 M. M. VEIKLOS PLANAS
8. 2022-11-20 22:42 Dokumentas sukurtas: MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
9. 2022-11-20 22:37 Dokumentas sukurtas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINO
10. 2022-11-20 22:35 Dokumentas atnaujintas: Įsakymas dėl 2020-2021 mokslo metų mokyklos tarybos sudėties tvirtinimo
11. 2022-11-20 22:34 Dokumentas atnaujintas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO
12. 2022-11-20 22:34 Dokumentas sukurtas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO
13. 2022-11-19 13:36 Dokumentas išstrintas:
14. 2022-11-19 13:36 Dokumentas išstrintas:
15. 2022-11-19 13:36 Dokumentas išstrintas:
16. 2022-11-19 13:36 Dokumentas išstrintas:
17. 2022-11-19 13:36 Dokumentas išstrintas:
18. 2022-11-19 13:35 Dokumentas sukurtas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO
19. 2022-11-19 01:19 Naujiena išstrinta: Dėl konkurso Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo
20. 2022-11-18 08:24 Dokumentas sukurtas:
21. 2022-11-18 08:23 Dokumentas sukurtas:
22. 2022-11-18 08:22 Dokumentas atnaujintas: ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO
23. 2022-11-18 08:18 Dokumentas sukurtas:
24. 2022-11-18 08:18 Dokumentas sukurtas:
25. 2022-11-18 08:18 Dokumentas sukurtas:
26. 2022-11-13 19:30 Dokumentas sukurtas: MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO IR ĮSIGIJIMO  TVARKA
27. 2022-11-10 16:51 Naujiena sukurta: Dėl konkurso Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo
28. 2022-11-03 19:22 Dokumentas sukurtas: Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
29. 2022-11-03 19:19 Dokumentas sukurtas: Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 09 30
30. 2022-10-14 00:21 Puslapis atnaujintas: Aktualu tėvams
31. 2022-10-14 00:19 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
32. 2022-10-11 10:19 Naujiena atnaujinta: Šaltinio naujiena
33. 2022-10-10 13:28 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
34. 2022-09-30 16:11 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis
35. 2022-09-30 15:50 Puslapis atnaujintas: Mokytojų taryba
36. 2022-09-30 15:29 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis
37. 2022-09-30 15:28 Puslapis atnaujintas: Biblioteka
38. 2022-09-30 15:27 Puslapis atnaujintas: Mokytojų taryba
39. 2022-09-30 15:25 Puslapis atnaujintas: 2017 – 2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai
40. 2022-09-30 15:25 Puslapis atnaujintas: 2018-2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai
41. 2022-09-30 15:25 Puslapis atnaujintas: Pasiekimai
42. 2022-09-30 15:23 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
43. 2022-09-30 15:20 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į progimnaziją
44. 2022-09-30 15:20 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis
45. 2022-09-30 15:17 Puslapis atnaujintas: Ugdymo turinio atnaujinimas
46. 2022-09-30 15:16 Puslapis atnaujintas: Įtraukusis ugdymas
47. 2022-09-30 15:14 Puslapis atnaujintas: Slapukų politika
48. 2022-09-30 15:06 Puslapis atnaujintas: Tėvų komitetas
49. 2022-09-30 15:06 Puslapis atnaujintas: Atviri duomenys
50. 2022-09-30 15:05 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30