Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-03-27 21:33 Naujiena sukurta: STEAM - iššūkis priimtas
2. 2023-03-27 21:27 Naujiena sukurta: Meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio sparnų”
3. 2023-03-27 21:19 Naujiena sukurta: Edukacija „Margučio magija”
4. 2023-03-27 21:13 Naujiena sukurta: Anglų kalbos oratorių konkursas Tauragėje
5. 2023-03-27 21:06 Puslapis atnaujintas: 2021/2022 m. m. klasių nuotraukos
6. 2023-03-27 21:03 Puslapis atnaujintas: About us
7. 2023-03-27 21:03 Puslapis atnaujintas: Nuorodos
8. 2023-03-27 21:03 Puslapis atnaujintas: Savanorių klubo veikla
9. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Bendradarbiavimas
10. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Ugdymo aplinka
11. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: 2021/2022 m. m. klasių nuotraukos
12. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Įsivertinimas
13. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: ŠVIS
14. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Veiklos kokybės įsivertinimas
15. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: NMPP ataskaitos
16. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai
17. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Pasiekimai ir pažanga
18. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Finansinių ataskaitų rinkiniai
19. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
20. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Nuostatai
21. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Aktualu tėvams
22. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Aktualu mokytojams
23. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Aktualu mokiniams
24. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: STEAM klubas
25. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: TV laida „Norim Žinoti“
26. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Kitos STEAM veiklos
27. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Praktinės-tiriamosios veiklos 5-8 klasėse
28. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Praktinės-tiriamosios veiklos 3-4 klasėse
29. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Praktinės-tiriamosios veiklos 1-2 klasėse
30. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: STEAM veiklos
31. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje
32. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Kas yra STEAM?
33. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Steam projektas
34. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Kartu-lengviau išmokti daugiau
35. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas
36. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra
37. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
38. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Atmintinė tėvams
39. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Drausminimo kopėtėlės
40. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: OLWEUS patyčių prevencijos programa
41. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Olweus programa
42. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį
43. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
44. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Projektinė veikla
45. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Tėvų komitetas
46. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Struktūros schema
47. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Progimnazijos taryba
48. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Mokytojų taryba
49. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Mokinių taryba
50. 2023-03-27 21:02 Puslapis atnaujintas: Savivalda

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30