Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Respublikinės pradinių klasių mokinių konferencijos ,,Žemės pasakojimai" nuostatai 2024-01-29 20:56:58 24.69 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatai 2024-01-29 20:56:58 177.7 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2024-01-29 20:56:58 1.61 MB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos
Vertinimo nuostatos 2023-04-03 22:15:49 30.07 KB
Priedas Nr.1 Pradinis ugdymas 2023-04-03 22:22:36 16.6 KB
Priedas Nr.2 Lietuvių kalba 2023-04-03 23:47:55 32.32 KB
Priedas Nr. 3 Matematika 2023-04-04 02:02:32 18.27 KB
Priedas Nr. 4 Rusų kalba 2023-04-04 02:03:38 35.22 KB
Priedas Nr. 5 Anglų-vokiečių kalbos 2023-04-04 02:04:25 92 KB
Priedas Nr.6 Gamtos mokslai ir geografija 2023-04-04 02:05:13 29.77 KB
Priedas Nr. 7 Muzika 2023-04-04 02:06:09 33.5 KB
Priedas Nr.8 Dailė 2023-04-04 02:07:12 31 KB
Priedas Nr. 9 Istorija, pilietiškumo pagrindai 2023-04-04 02:08:31 101.5 KB
Priedas Nr. 10 Technologijos 2023-04-04 02:10:45 21.4 KB
Priedas Nr.11 Kūno kultūra 2023-04-04 02:12:22 15.29 KB
Priedas Nr.12 Informacinės technologijos 2023-04-04 02:16:00 22.33 KB
Priedas Nr.13 Etika 2023-04-04 02:18:10 15.57 KB
Priedas Nr. 14 Tikyba 2023-04-04 02:21:25 42.5 KB
Priedas Nr. 15 Žmogaus sauga 2023-04-04 02:29:44 17.53 KB
Individualios pažangos tvarkos aprašas 2023-04-16 13:06:10 22.67 KB
Priedas Nr. 1 2023-04-17 13:59:56 30.17 KB
Priedas-Nr.-1 (2) 2023-04-17 14:11:37 29.37 KB
Priedas nr.2 2023-04-17 14:00:26 81.5 KB
Tvarkos
Mokinių maitinimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 54 KB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023 2023-10-13 19:34:13 554.81 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-13 19:34:13 34.01 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-23 19:34:06 42.01 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-13 19:34:13 63.66 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 25.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-10-13 19:34:13 86.5 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 42.33 KB
Budėjimo progimnazijoje tvarka 2023-10-13 19:34:13 359.02 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-10-13 19:34:13 42.44 KB
Pagalbos mokinio savirūpai tvarka 2023-10-13 19:34:13 284.5 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 16.59 KB
Dalyko planų, programų rengimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 70 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-10-13 19:34:13 20.31 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2023-10-13 19:34:13 145.2 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 31.53 KB
Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 21.52 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka 29.53 KB
Savivaldybės nemokamo maitinimo skyrimo tvarka 185 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2023-12-28 16:04:05 35.09 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB
Įsakymai
ĮSAKYMAS DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS SUDARYMO 2024-01-19 17:54:07 26.02 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO 2024-01-19 17:56:23 26.07 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO 2024-01-19 17:59:06 25.46 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30