Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatai 2023-04-16 12:00:56 177.7 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-04-16 12:01:47 1.61 MB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos
Vertinimo nuostatos 2023-04-03 22:15:49 30.07 KB
Priedas Nr.1 Pradinis ugdymas 2023-04-03 22:22:36 16.6 KB
Priedas Nr.2 Lietuvių kalba 2023-04-03 23:47:55 32.32 KB
Priedas Nr. 3 Matematika 2023-04-04 02:02:32 18.27 KB
Priedas Nr. 4 Rusų kalba 2023-04-04 02:03:38 35.22 KB
Priedas Nr. 5 Anglų-vokiečių kalbos 2023-04-04 02:04:25 92 KB
Priedas Nr.6 Gamtos mokslai ir geografija 2023-04-04 02:05:13 29.77 KB
Priedas Nr. 7 Muzika 2023-04-04 02:06:09 33.5 KB
Priedas Nr.8 Dailė 2023-04-04 02:07:12 31 KB
Priedas Nr. 9 Istorija, pilietiškumo pagrindai 2023-04-04 02:08:31 101.5 KB
Priedas Nr. 10 Technologijos 2023-04-04 02:10:45 21.4 KB
Priedas Nr.11 Kūno kultūra 2023-04-04 02:12:22 15.29 KB
Priedas Nr.12 Informacinės technologijos 2023-04-04 02:16:00 22.33 KB
Priedas Nr.13 Etika 2023-04-04 02:18:10 15.57 KB
Priedas Nr. 14 Tikyba 2023-04-04 02:21:25 42.5 KB
Priedas Nr. 15 Žmogaus sauga 2023-04-04 02:29:44 17.53 KB
Individualios pažangos tvarkos aprašas 2023-04-16 13:06:10 22.67 KB
Priedas Nr. 1 2023-04-17 13:59:56 30.17 KB
Priedas-Nr.-1 (2) 2023-04-17 14:11:37 29.37 KB
Priedas nr.2 2023-04-17 14:00:26 81.5 KB
Tvarkos
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023 2023-04-08 13:25:36 554.81 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-08 13:11:30 34.01 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2020 m. 2023-04-08 13:11:30 217 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-04-08 13:11:30 63.66 KB
Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarka 2023-04-08 13:11:30 16.15 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 25.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-04-08 13:11:30 86.5 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 42.33 KB
Budėjimo progimnazijoje tvarka 2023-04-08 13:11:30 359.02 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-04-08 13:11:30 42.44 KB
Pagalbos mokinio savirūpai tvarka 2023-04-08 13:11:30 284.5 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 16.59 KB
Dalyko planų, programų rengimo tvarka 2023-04-08 13:11:30 70 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-04-08 13:11:30 20.31 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 145.2 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-08-16 10:17:52 31.53 KB
Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2023-08-16 10:17:56 21.52 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB
Įsakymai
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO 2022-11-20 22:47:08 25.93 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINO 2022-11-20 22:47:02 25.37 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO 2022-11-20 22:46:55 24.72 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30