Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
2021 m. progimnazijos nuostatai 2021-12-19 10:51:02 177.7 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2021-12-19 13:00:46 1.61 MB
Tvarkos
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2022-06-30 18:30:09 34.01 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2020 m. 2021-12-19 13:14:28 217 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-08-17 18:44:32 63.66 KB
Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarka 16.15 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB
Įsakymai
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO 2022-11-20 22:47:08 25.93 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINO 2022-11-20 22:47:02 25.37 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO 2022-11-20 22:46:55 24.72 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30