Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Gailina Krakauskienė Vyresnioji specialioji pedagogė

142a kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 12.00

 12.00 – 17.00

Antradienis

8.00 – 15.00

15.00 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 15.00

15.00 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 14.00

 14.00 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 12.00

 12.00 – 17.00

Kontaktai Telefonas +370 607 22989

El. paštas Rašyti

Specialiosios pedagogės funkcijos:

 • ugdo specialiųjų poreikių turinčius vaikus, padeda jiems adaptuotis klasėje;
 • konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti, individualizuoti bendrąsias programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.

Informacija

Specialiojo pedagogo darbo tikslas - didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio(vaiko) ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti sukurti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Maloniai kviečiame apsilankyti specialiojo pedagogo konsultacijose. Į Jums rūpimus klausimus, susijusius su vaikų patiriamais mokymosi sunkumais, progimnazijos specialieji pedagogai atsakys Jums patogiu metu. Kreipkitės į progimnazijos 142, 142a kabinetus nurodytomis darbo valandomis.

Specialiųjų pedagogų veikla:

 • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • padeda mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių, integruotis progimnazijos bendruomenėje;
 • esant reikalui, dalyvauja klasės užsiėmimuose, padėdamas spec. ugdymosi poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą.
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP mokiniams mokomąją medžiagą, pritaikyti ir individualizuoti  bendrąsias programas;
 • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30