Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, profesinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi progimnazija rengdama savo planus, nustatyta, kad progimnazijos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. 

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo I-os dalies programą (5-8 klasės). Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis trunka iki 10 klasės. 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokiniai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

Pagrindinio ugdymo mokytojai

Eil. Nr.

Kabineto/patalpos Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

1.

210

Neringa Beržinskienė

Matematikos kabinetas

2.

211

Alvyra Butrimanskienė

Matematikos kabinetas

3.

212

Vilija Kazlauskienė

Matematikos kabinetas

4.

213

Andriejus Talalajevas

Informacinių techn. kab.

5.

216

Andriejus Talalajevas

Informacinių techn. kab.

6.

217

Jurgita Eidukonienė

Vokiečių-rusų kabinetas

7.

223

Birutė Talalajeva

Dailės kabinetas

8.

224

Liucija Maurušaitienė

Lietuvių kalbos kab.

9.

225

Irena Mečkauskaitė

Muzikos kabinetas

10.

225

Rasa Burinskienė

Muzikos kabinetas

11.

226

Irena Mečkauskaitė

Neformalaus ugdymo kab.

12.

305

Sonata Skvarnavičienė

Anglų kalbos kabinetas

13.

310

Sandra Vasiliauskienė

Anglų kalbos kabinetas

14.

311

Inga Lastauskienė

Anglų kalbos kabinetas

15.

312

Sigita Kukukienė

Gamtos mokslų laboratorija 5-8 kl.mok.

16.

314

Sigita Kukukienė

Biologijos kabinetas

17.

315

Rima Berčiūnienė

STEAM laboratorija 1-4 kl. mok.

18.

316

Vilma Šapalienė

Gamtos mokslų laboratorija 1-4 kl. mok.

19.

318

Rūta Tamašauskienė

Tikybos kabinetas

20.

319

Vida Rutkauskaitė

Rusų kalbos kabinetas

21.

320

Dalia Kulbokienė

Geografijos kabinetas

22

321

Lina Makauskienė

Anglų kalbos kabinetas

23.

322

Rasa Motūzaitė

Fizikos kabinetas

24.

322

Zina Skystimienė

Chemijos kabinetas

25.

323

Asta Miliauskienė

Lietuvių kalbos kabinetas

26.

324

Jūratė Pautienienė

Istorijos kabinetas

27.

325

Anžela Paplauskienė

Istorijos-etikos kabinetas

28.

325

Agnė Dockevičienė

Istorijos-etikos kabinetas

29.

147

Skirmantė Daugėlienė

Sporto salė

30.

147

Laimutė Stegvilienė

Sporto salė

31.

150

Daiva Matulaitienė

Technologijų kabinetas

32.

148

Vilija Grinevičiūtė

Technologijų kabinetas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30