Ugdymo organizavimas

Mokslo metų,atostogų, pamokų ir pertraukų trukmė

Ugdymo organizavimas 1-8 klasėse:

 

 

1-4 klasės

5-8 klasės

Mokslo metai, ugdymo procesas prasideda

2022 m. rugsėjo 1 d. (ketvirtadienis)

Pusmečių trukmė

1-asis 09-01–01-31

2-asis 02-01–06-08

1-asis 09-01–01-31

2-asis 02-01–06-22

Rudens atostogos

2022-10-31–2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

                                  2022-12-27–2023-01-06

 

Žiemos atostogos

                          2023-02-13 – 02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

                      2023-04-10–2023-04-14

 

Vasaros atostogos

                2023-06-09 - 08-31

2023-06-23– 08-31

Ugdymo procesas baigiasi

Birželio 8 d.

Birželio 22 d.

Mokslo metai baigiasi

Rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso trukmė

175 ugdymo dienos (35 savaitės)

185 ugdymo dienos

 1. savaitės)

 

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla: 9 ugdymo dienos vykdomos ne pamokų forma:

Data

Projekto pavadinimas

1-4

5-8

Rugsėjo 1 d.

Mokslo ir žinių diena

+

+

Spalio 5 d.

Mokytojo diena

+

+

Spalio 28 d.

Progimnazijos 30-io šventė

+

+

Gruodžio 23 d.

Tautinio paveldo                                 tradicijų puoselėjimo diena

+

+

Birželio 1 d.

Sveikos gyvensenos šventė

+

+

Mokslo metų eigoje 4 dienos

„Pažinkime Lietuvą“

„Mokykimės kitaip“

„Mokomės verslumo, finansinio raštingumo, ugdome antikorupcines nuostatas“

+

-

 

Birželio 19 - 22 d.

„Pažinkime Lietuvą“

„Mokykimės kitaip“

„Mokomės verslumo, finansinio raštingumo, ugdome antikorupcines nuostatas“

Lankome Lietuvos STEAM centrus (Marijampolės, Alytaus, Tauragės ir kt.)

-

+

 


Pamokų ir mokinių maitinimo laikas:

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

Maitimo laikas

1.

8.00–8.45

10 min.

 

2.

8.55–9.40

10 min.

(programos ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisiai mokykloms

3.

9.50–10.35

20 min.

(valgo 1. 2-4, I kl.)

4.

11.05–11.50

20 min.

(valgo 5-8 kl.)

5.

12.10–12.55

10 min

(valgo 1-8 kl.)

6.

13.05–13.50

10 min

 

7.

14.00–14.45

10 min

 

8

14.55–15.40

 

 

Plačiau apie ugdymą

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30