Neformalus švietimas

Už neformalųjį švietimą progimnazijoje atsakinga

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – vaiko pasirinkta veikla ugdyti kompetencijas, kurios ypač svarbios jo, o vėliau ir suaugusiojo gyvenime – socialines, edukacines, asmenines, profesines. Šioms kompetencijoms ugdyti kaip priemonė naudojama tradiciškai vaikams įdomi veikla (muzika, šokis, sportas, teatras ir kt.).

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; tai svarbi viso ugdymo proceso grandis, padedanti moksleiviui įgyti asmenybinę ir sociokultūrinę brandą.

Marijampolės ,,Šaltinio“  progimnazijos

2023 / 2024 m. m. II pusmečio neformaliojo ugdymo

užsiėmimų tvarkaraštis

 

EIL. NR.

PROGRAMOS PAVADINIMAS

KLASIŲ GRUPĖ

MOKYTOJAS

UŽSIĖMIMO VIETA

VAL. SK.

UŽSIĖMIMO PRADŽIOS LAIKAS (akademinė valanda)

1.

„Išmanieji peliukai“

3 klasės

V. Šapalienė

315 kab.

2

Pirmadienis - 14 val.(trečiokai)

Ketvirtadienis –13:05(ketvirtokai)

2.

„Menų studija“

Kūrybinės dirbtuvės

1 – 4 klasės

D. Bingelienė

201 kab.

2

1

Antradienis – 13:05 val.

Antradienis – 15:00 val.

3.

Keramikos studija

1 - 4 klasės

D. Matulaitienė

153 kab.

2

Ketvirtadienis – 13:00 val.

 

4.

Keramikos studija

5 – 8 klasės

D. Matulaitienė

153 kab.

1

Ketvirtadienis – 14:45 val.

 

5.

Šokių būrelis

1 – 4 klasės

D. Davydova

Aktų salė

2

Penktadienis – 13:00 val.

 

6.

Šokių būrelis

5 – 8 klasės

D. Davydova

Aktų salė

2

Penktadienis – 14:30 val.

 

7.

„Sveikuolių“ būrelis

1 – 2 klasės

V. Kalinauskienė

210 kab.,

Aktų salė

2

Antradienis – 13:00 val.

8.

Vikruolių klubas

3-4 klasės

V. Kalinauskienė

Sporto s.

1

Trečiadienis – 13:05 val.

9.

Finansinis raštingumas „Daugiau nei pinigai“

1a klasė

2a klasė

E. Vingelienė

L. Čižikienė

Info. centras

304 kab.

1

1

Antradienis – 13:00 val.

Ketvirtadienis – 13:00

8.

Jaunučių choras

1 – 4 klasės

R. Burinskienė

 Aktų salė

225 kab.

2

Pirmadienis – 14:00 val.

9.

Jaunučių choras

1 – 4 klasės

R. Burinskienė

225 kab.

Aktų salė

2

Trečiadienis – 14:00 val.

10.

„Žaidžiame teatrą“

Kūrybinės dirbtuvės

1 – 4 klasės

R. Astašauskienė

Aktų salė

2

1

Ketvirtadienis – 13:00 val.

Antradienis – 15:00 val.

11.

„Muzika ir aš“ būrelis

5 – 8 klasės

I.Mečkauskaitė

226 kab.

1

2

Ketvirtadienis – 15:00 val.

Penktadienis – 14:00 val.

12.

Vok. ir tech. kūryb. dirb. CLILIG

7 klasės

D. Matulaitienė

150/217 kab.

1

Pirmadienis – 14:45 val.

13.

Vok. ir tech. kūryb. dirb. CLILIG

7 klasės

J. Eidukonienė

150/217 kab.

1

Pirmadienis – 14:45 val.

14.

Bendras fizinis pasiruoš.

5 – 8 klasės

L. Stegvilienė

Sporto salė

1

Pirmadienis – 14:55 val.

15.

Vokiečių k. mozaika

6 klasės

J. Eidukonienė

217 kab.

1

Ketvirtadienis – 14:45 val.

16.

CLILIG „Eksperimentuok kūrybiškai“

6 klasės

J.Eidukonienė,

D. Matulaitienė

217/150 kab.

1

1

Trečiadienis – 14:45 val.

Trečiadienis – 14:45 val.

17.

Finansinis raštingumas

5 klasės

V. Kazlauskienė

211 kab.

1

Penktadienis – 13:00 val.

 

                              Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Anžela Paplauskienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30