Neformalus švietimas

Už neformalųjį švietimą progimnazijoje atsakinga

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – vaiko pasirinkta veikla ugdyti kompetencijas, kurios ypač svarbios jo, o vėliau ir suaugusiojo gyvenime – socialines, edukacines, asmenines, profesines. Šioms kompetencijoms ugdyti kaip priemonė naudojama tradiciškai vaikams įdomi veikla (muzika, šokis, sportas, teatras ir kt.).

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; tai svarbi viso ugdymo proceso grandis, padedanti moksleiviui įgyti asmenybinę ir sociokultūrinę brandą.

2021-2022 m.m. I pusmečio papildomojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Klasių grupė

Mokytojas

Užsiėmimo vieta

Val. sk.

Užsiėmimo pradžios

Laikas (akademinė valanda)

1.

„Išmanieji peliukai“

2 klasės

V. Šapalienė

315 kab.

1

Ketvirtadienis 13.05 val.

2.

„Menų studija“

1 – 4 klasės

D. Bingelienė

201 kab.

2

Antradienis 14.00 val.

3.

Keramikos studija

1 – 4 klasės

D. Matulaitienė

153 kab.

2

Ketvirtadienis 12.10 val.

4.

Keramikos studija

5 – 8 klasės

D. Matulaitienė

153 kab.

1

Ketvirtadienis 14.00 val.

5.

„Žaidžiame teatrą“

1 – 4 klasės

R. Astašauskienė

Aktų salė

2

Ketvirtadienis 13.05 val.

7.

„Vikruolių“ būrelis

1 – 4 klasės

S. Daugėlienė

Sporto salė

1

Pirmadienis 12.10 val.

8.

„Vikruolių“ būrelis

1 – 4 klasės

L. Venclovienė

Sporto salė

1

Penktadienis 12.10 val.

9.

„Sveikuolių“ būrelis

2 – 4 klasės

V. Kalinauskienė

205 kab., Sporto s.

1

1

Antradienis 13.05 val.

Trečiadienis 14.00 val.

10.

Jaunučių choras

1 – 4 klasės

R. Burinskienė

Aktų salė

2

Pirmadienis 14.00 val.

11.

Jaunučių choras

1 – 4 klasės

R. Burinskienė

225 kab.

1

Trečiadienis 14.00 val.

12.

Kūrybinės dirbtuvės

1 – 4 klasės

V. Grinevičiūtė

151 kab.

1

Pirmadienis 13.05 val.

13.

Kūrybinės dirbtuvės

5 – 8 klasės

V. Grinevičiūtė

151 kab.

1

Trečiadienis 14.00 val.

14.

„Scena, vaizdas, garsas“

1 – 4 klasės

A. Strumilaitė

Aktų salė

1

Trečiadienis 14.00 val.

15.

„Muzika ir aš“ būrelis

5 – 8 klasės

I. Mečkauskaitė

226 kab.

2

1

Ketvirtadienis 14.55 val.

Penktadienis 13.05 val.

16.

Dramos studija „Šaltinis“

5 – 8 klasės

A. Paplauskienė

Aktų salė

2

Trečiadienis 14.00 val.

17.

„Scena, vaizdas, garsas“

5– 8 klasės

A. Strumilaitė

Aktų salė

1

Trečiadienis 14.55 val.

18.

Vok. ir tech. kūryb. dirb.

8 klasės

D. Matulaitienė

150/217 kab.

1

Pirmadienis 14.55 val.

19.

Vok. ir tech. kūryb. dirb.

8 klasės

J. Eidukonienė

150/217 kab.

1

Pirmadienis 14.55 val.

20.

Bendras fizinis pasiruoš.

5 – 8 klasės

S. Daugėlienė

Sporto salė

1

Pirmadienis 14.55 val.

21.

Bendras fizinis pasiruoš.

5 – 8 klasės

L. Venclovienė

Sporto salė

1

Pirmadienis 14.55 val.

22.

Vokiečių k. mozaika

6 klasės

J. Eidukonienė

217 kab.

1

Antradienis 14.55 val.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30