Darbo užmokestis

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) vienam etatui
2020 m. 2021 m. I ketvirtis

1.

Direktorius

1

*

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

*

*

3.

Papildymo ugdymo organizatorius

1

*

*

3.

Logopedas

1

1135

1142

4.

Socialinis pedagogas

1,5

1242

1249

5.

Specialusis pedagogas

1,5

1135

1142

6.

Psichologas

1

*

*

7.

Mokytojo padėjėjas

1

1037

1043

8.

Bibliotekininkas

1,5

1012

1018

9.

Mokytojas

32,19

1472

1557

10.

Operatorius kompiuteriams

0,25

*

*

11.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

*

*

12.

Vyriausiasis buhalteris

1

*

*

13.

Buhalteris

0,5

*

*

14.

Sekretorius

1

*

*

15.

Inžinierius kompiuterių priežiūrai

1

*

*

16.

Virėjas

3

836

1031

17.

Pailgintos grupės auklėtojas

3

797

962

18.

Elektrikas

0,75

*

*

19.

Santechnikas

0,75

607

642

20.

Darbininkas pastatų ir statinių priežiūrai

0,5

*

*

21.

Kiemsargis

2

607

642

22.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

*

*

23.

Valytojas

9,25

607

642

24.

Budėtojas

1

607

642

25.

Rūbininkas

1

607

642

*Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų valandų skaičiaus.

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

*Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30