Logopedas

Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos bendruomenė ieško logopedo nuolatiniam darbui. Darbo krūvis 1,5 etato.

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Logopedo funkcijos:

 • tiria mokinio kalbą, nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir teikia mokiniui logopedinę korekcinę pagalbą;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos įgūdžius.

Informacija

Pagrindinis logopedo veiklos tikslas – teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir sudaryti sąlygas sėkmingam šių vaikų ugdymui(si) klasėje, siekiant užtikrinanti pilnavertį poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Logopedo veikla:

 • tiria mokinio kalbą, nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir teikia mokiniui logopedinę korekcinę pagalbą;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus, siekdamas
 • užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
 • komplektuoti mokinių grupes, pogrupius ir teikti individualią pagalbą pagal kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • vesti mokinių grupėms (45 min.), 3 – 4 mokinių pogrupiams (20 – 25 min.) pratybas logopedo kabinete;
 • padėti mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų adaptuotis klasėje, mokyklos bendruomenėje;
 • bendradarbiauti su tėvais, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos įgūdžius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30