Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-04-16 12:40:51 556.62 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2023-04-16 12:40:51 859.57 KB
Veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-16 12:40:51 101.49 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2023-04-16 12:40:51 459.38 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 21.53 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 16.94 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 19.36 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 18.68 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 16.84 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 17.3 KB
Lapkričio mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 16.33 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 17.23 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 17.55 KB
Rugpjūčio mėn. veiklos planas 2023-05-01 11:38:17 15.2 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktorės Astos Kulbokienės metinės užduotys 2023 2023-04-16 13:14:15 190.3 KB
Veiklos ataskaitos
Veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-04-16 13:45:56 355.47 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimo 2023-04-16 13:47:14 118.07 KB