Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-04-16 12:40:51 556.62 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2023-04-16 12:40:51 859.57 KB
Veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-11-03 13:37:45 550.77 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2023-08-22 13:16:42 559.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-02 16:32:06 29.51 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2023-11-02 16:32:06 19.16 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-11-02 16:32:06 19.95 KB
Rugpjūčio mėn. veiklos planas 2023-11-02 16:32:06 14.82 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktorės Astos Kulbokienės metinės užduotys 2023 2023-04-16 13:14:15 190.3 KB
Veiklos ataskaitos
Veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-04-16 13:45:56 355.47 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimo 2023-04-16 13:47:14 118.07 KB