Biblioteka

Bibliotekininkėmis progimnazijoje dirba

Laima Žmuidaitė Bibliotekininkė

125 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 607 22989

El. paštas Rašyti

Audronė Mykolaitienė Bibliotekininkė

126 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 12.00

 

Antradienis

8.00 – 12.00  

Trečiadienis

8.00 – 12.00  

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00  
Penktadienis 8.00 – 12.00  

Kontaktai Telefonas +370 607 22989

El. paštas Rašyti

Bibliotekininkės funkcijos:

 • atlieka informacinę, edukacinę, rekreacinę funkcijas;
 • kaupia ir tvarko bibliotekos fondą;
 • kaupia ir tvarko vadovėlių ir mokymo priemonių fondą;
 • tiria informacinius poreikius, atsako į užklausas;
 • tvarko dienos, mėnesio bibliotekos veiklos statistikos duomenis;
 • teikia bibliotekos metinę ataskaitą nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai;
 • atlieka kopijavimo paslaugą;
 • bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais, sprendžia iškilusias problemas.

Informacija

Bibliotekos tikslas - visapusiškai tenkinti progimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei sudaryti sąlygas asmenybes savarankiškam tobulėjimui.

Bibliotekos uždaviniai:

 • tobulinti informacinių, komunikacinių paslaugų teikimą, naudojant šiuolaikines informacines technologijas;
 • drauge su pedagogų kolektyvu ugdyti moksleivių, informacinius ir komunikacinius gebėjimus;
 • kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą bibliotekos dokumentų fondą, papildant jį įvairių formų informacijos laikmenomis.

Progimnazijos biblioteka teikia šias paslaugas:

 • knygų išdavimas į namus;
 • informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius;
 • reikalingos literatūros, vadovėlių, mokymo priemonių ir informacijos paieška;
 • individuali pagalba renkantis literatūrą;
 • parodos, knygų pristatymai, renginiai;
 • darbas kompiuteriu ir internetas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30