Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Respublikinės pradinių klasių mokinių konferencijos ,,Žemės pasakojimai" nuostatai 2024-01-29 20:56:58 24.69 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatai 2024-01-29 20:56:58 177.7 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2024-01-29 20:56:58 1.61 MB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos
Vertinimo nuostatos 2023-04-03 22:15:49 30.07 KB
Priedas Nr.1 Pradinis ugdymas 2023-04-03 22:22:36 16.6 KB
Priedas Nr.2 Lietuvių kalba 2023-04-03 23:47:55 32.32 KB
Priedas Nr. 3 Matematika 2023-04-04 02:02:32 18.27 KB
Priedas Nr. 4 Rusų kalba 2023-04-04 02:03:38 35.22 KB
Priedas Nr. 5 Anglų-vokiečių kalbos 2023-04-04 02:04:25 92 KB
Priedas Nr.6 Gamtos mokslai ir geografija 2023-04-04 02:05:13 29.77 KB
Priedas Nr. 7 Muzika 2023-04-04 02:06:09 33.5 KB
Priedas Nr.8 Dailė 2023-04-04 02:07:12 31 KB
Priedas Nr. 9 Istorija, pilietiškumo pagrindai 2023-04-04 02:08:31 101.5 KB
Priedas Nr. 10 Technologijos 2023-04-04 02:10:45 21.4 KB
Priedas Nr.11 Kūno kultūra 2023-04-04 02:12:22 15.29 KB
Priedas Nr.12 Informacinės technologijos 2023-04-04 02:16:00 22.33 KB
Priedas Nr.13 Etika 2023-04-04 02:18:10 15.57 KB
Priedas Nr. 14 Tikyba 2023-04-04 02:21:25 42.5 KB
Priedas Nr. 15 Žmogaus sauga 2023-04-04 02:29:44 17.53 KB
Individualios pažangos tvarkos aprašas 2023-04-16 13:06:10 22.67 KB
Priedas Nr. 1 2023-04-17 13:59:56 30.17 KB
Priedas-Nr.-1 (2) 2023-04-17 14:11:37 29.37 KB
Priedas nr.2 2023-04-17 14:00:26 81.5 KB
Tvarkos
Mokinių maitinimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 54 KB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2023 2023-10-13 19:34:13 554.81 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-13 19:34:13 34.01 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-23 19:34:06 42.01 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-13 19:34:13 63.66 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 25.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-10-13 19:34:13 86.5 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 42.33 KB
Budėjimo progimnazijoje tvarka 2023-10-13 19:34:13 359.02 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-10-13 19:34:13 42.44 KB
Pagalbos mokinio savirūpai tvarka 2023-10-13 19:34:13 284.5 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 16.59 KB
Dalyko planų, programų rengimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 70 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-10-13 19:34:13 20.31 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2023-10-13 19:34:13 145.2 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 31.53 KB
Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 21.52 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka 29.53 KB
Savivaldybės nemokamo maitinimo skyrimo tvarka 185 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2023-12-28 16:04:05 35.09 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2021-12-19 16:00:48 12.83 KB
Prašymas dėl ugdymo proceso pratęsimo 2021-12-19 16:00:49 12.51 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2021-12-19 16:00:49 12.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos mokinių sąrašo 2021-12-19 16:04:41 30 KB
Įsakymai
ĮSAKYMAS DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS SUDARYMO 2024-01-19 17:54:07 26.02 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO 2024-01-19 17:56:23 26.07 KB
ĮSAKYMAS DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO 2024-01-19 17:59:06 25.46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2026 m. 2023-12-08 11:14:06 194.58 KB
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-12-08 11:14:06 556.62 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2023-12-08 11:14:06 859.57 KB
Veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-12-08 11:14:06 550.77 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2023-12-08 11:14:06 559.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 23.05 KB
Gegužės mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 23.65 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 24.39 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 26.98 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 23.19 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 19.3 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 23.44 KB
Lapkričio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 29.51 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 19.16 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 19.95 KB
Rugpjūčio mėn. veiklos planas 2024-06-03 00:49:10 14.82 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktorės Astos Kulbokienės metinės užduotys 2023 2023-04-16 13:14:15 190.3 KB
DIREKTORĖS ASTOS KULBOKIENĖS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2024-02-22 15:09:21 292.62 KB
Veiklos ataskaitos
Veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-04-16 13:45:56 355.47 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimo 2023-04-16 13:47:14 118.07 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 18:27:45 716.25 KB
2023 m.
Metinis 2023 metų finansinių ataskaių rinkinys (nuorašas) 2024-03-08 19:37:19 10.93 MB
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 19:37:19 660.97 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 19:37:19 757.33 KB
2023 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-08 19:37:19 750.58 KB
2022 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 19:22:11 0.96 MB
Tarpinių 3 mėnesių Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:51:03 686.79 KB
Tarpinių 6 mėnesių Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:52:59 755.36 KB
2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 22:04:41 10.42 MB
2021 m.
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 754.41 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:28 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:45:29 4.01 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-18 21:32:05 9.74 MB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 12:11:47 2.09 MB
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-12-19 12:11:47 701.87 KB
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:30:16 718.79 KB
Tarpinių 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 12:11:47 3.22 MB
2019 m.
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-19 11:51:20 13.04 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 09 30 2021-12-19 11:51:21 3.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketv. 2021-12-19 11:51:22 2.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:51:23 2.76 MB
2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m 2021-12-19 12:20:31 3.56 MB
Finansines ataskaitos už 2018 III ketvirtį 2021-12-19 12:20:31 1.76 MB
Finansines ataskaitos už 2018 I pusmetį 2021-12-19 12:20:31 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovas 2021-12-19 12:20:31 1.8 MB
2017 m.
Finansinės ataskaitos už 2017 metus 2021-12-19 12:09:58 14.12 MB
Finansinės ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 12:09:59 1.79 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I pusmetį 2021-12-19 12:10:00 3.57 MB
Finansines ataskaitos už 2017 I kv. 2021-12-19 12:10:02 3.42 MB
2016 m.
Finansinės ataskaitos už 2016 metus 2021-12-19 12:00:13 14.12 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 III kv 2021-12-19 12:00:15 3.58 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 II kv 2021-12-19 12:00:16 1.15 MB
Finansinės ataskaitos už 2016 I kv. 2021-12-19 12:00:17 1.77 MB
2015 m.
Finansines ataskaitos už 2015 metus 2021-12-19 12:08:05 7.55 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 III kv. 2021-12-19 12:08:06 1.74 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 II kv. 2021-12-19 12:08:07 1.76 MB
Finansinės ataskaitos už 2015 I kv. 2021-12-19 12:08:08 1.8 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 03 31 2024-05-07 15:02:21 1.58 MB
2023 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 03 31 1.73 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 06 30 1.86 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 09 30 2.04 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 12 31 1.94 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 09 30 2022-11-03 19:19:15 1.43 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 12 31 2023-03-11 22:41:13 1.95 MB
2022 m. 6 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitos (Dokumento nuorašas ) 2023-03-12 21:36:10 1.12 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 03 31 (Dokumento Nuorašas) 2023-03-12 22:37:38 832.85 KB
2021 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 09 30 2021-12-19 11:33:39 796.42 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 06 30 2021-12-19 11:33:39 755.62 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 03 31 2021-12-19 11:33:42 5.1 MB
2020 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-12-31 2021-12-19 11:37:51 6.67 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-09-30 2021-12-19 11:37:51 5 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-06-30 2021-12-19 11:37:51 5.13 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-03-31 2021-12-19 11:37:51 4.43 MB
2019 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31 2021-12-19 11:36:55 3.68 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos trijų ketvirčių 2021-12-19 11:36:56 2.69 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2021-12-19 11:36:57 1.33 MB
2018 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv. 2021-12-19 11:37:31 2.81 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo tvarka 2023-10-13 19:34:13 54 KB
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-13 19:34:13 63.66 KB
Valgiaraščiai
11 m. ir vyresni valgiaraštis (nemokamas) 2024-03-13 18:10:54 532 KB
11 m. ir vyresni valgiaraštis (mokamas) 2024-03-13 18:11:19 572.07 KB
6 m. ir vyresni valgiaraštis (nemokamas) 2024-03-13 18:11:45 514.35 KB
6 m. ir vyresni valgiaraštis (mokamas) 2024-03-13 18:12:08 572.94 KB
Pusryčiai 2023-12-06 15:26:32 31.5 KB
Šaltų užkandžių meniu 2024-03-13 18:13:01 99.18 KB
Maitinimo kainos 2024-02-27 19:01:39 15.32 KB
15 Dienų pusryčių valgiaraštis 6-10 metų (nemokamas) 231.4 KB
15 Dienų pusryčių valgiaraštis 11+ metų (nemokamas) 224.7 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2023-08-26 21:25:15 442.01 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023-04-16 14:02:28 861.66 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos patalpų nuomos konkursas 2024-05-09 11:54:32 16.31 KB
Prašymas dėl patalpų nuomos 2024-05-09 11:55:04 14.99 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. II pusmečio neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2024-02-26 18:43:12 18.76 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-09-26 21:48:31 18.54 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Marijampolės savivaldybės 2021–2024 m. korupcijos prevencijos programa 2023-03-15 20:14:37 244.66 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2023-2024 mokslo metų korupcijos prevencijos programa 2023-03-15 20:15:46 129.36 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-2024 m. 2023-03-15 20:17:09 111.42 KB
Įsakymas dėl STT 2023-06-20 18:55:22 96.94 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023-04-16 15:31:51 117.25 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-04-16 15:58:09 753 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2023 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024-01-16 20:08:06 25.99 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-13 19:34:13 34.01 KB
2022-2023 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2024-01-14 11:40:38 28.8 KB
2017 m. Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-30 18:30:09 24.41 KB
Įsakymas dėl 2023-2024 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo 2024-01-16 20:10:02 26.07 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-09 11:46:54 142.3 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Klasių valandėlių laikas 2023-2024 m. m. II pusmetis 2024-03-13 07:58:52 54.98 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 mokslo metai 2024-03-12 11:24:55 18.16 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo progimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti 2021-12-19 16:03:21 20.75 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. Šaltinio progimnazijos ugdymo planas 2023-09-04 22:18:41 559.89 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Sutartis su UAB Marijampolės autobusų parkas 2022-03-11 08:03:40 53 KB
Pavežamų mokinių sąrašas 58.5 KB
Įsakymas. Dėl keleivių vežimo (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų eismo tvarkaraščių patvirtinimo 1.4 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl patalpų nuomos konkurso komisijos 2023-09-27 13:16:04 62.35 KB
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl turto ir patalpų viešo konkurso aprašo patvirtinimo 2023-09-27 13:16:20 130 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2022-03-11 15:51:26 671.23 KB
2 priedas MVT plano ataskaitos forma 2023-01-02 23:18:46 35.67 KB
VTP Marijampolės "Šaltinio" progimnazija 2023-01-02 23:18:32 34.35 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita (galutinė) 721.14 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-06-30 16:29:19 27.28 KB
Įsakymas dėl pailgintos dienos grupės dokumentų tvirtinimo 2021 m. gruodis 2022-06-30 16:29:19 29.2 KB
Pailgintos dienos grupės prašymas 2022 m. 2022-06-30 16:29:19 19.39 KB
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo 2023-04-17 22:09:13 47.85 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2023-04-17 21:30:32 73.58 KB
Olweus programa Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2023-04-17 20:27:17 40.39 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-04-17 20:27:17 216.78 KB
Progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 2024 metų planas 2023-12-28 16:06:26 117.5 KB
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos OP apklausos 2021m. rezultatų pristatymas 2023-04-17 20:27:17 792.25 KB
Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos OP apklausos 2022 m. rezultatų pristatymas 2023-04-17 20:27:17 1.16 MB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2023-04-07 08:54:47 17.09 KB