Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo mokytojai 

Eil.

Nr.

Kabineto/patalpos Nr.

Kabineto vadovas/-ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

1.

304

Lina Čižikienė

1a klasė

2.

201

Daiva Bingelienė

1b klasė

3.

204

Zita Marcinkevičienė

1c klasė

4.

203

Rima Berčiūnienė

2a klasė

5.

302

Violeta Žmuidienė

2b klasė

6.

105

Palmira Matulevičienė

2c klasė

7.

106

Virginija Lenkauskienė

3a klasė

8.

303

Vilma Šapalienė

3b klasė

9.

301

Rasa Astašauskienė

3c klasė

10.

107

Elvyra Vingelienė

4a klasė

11.

205

Vilija Kalinauskienė

4b klasė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30