Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Marijampolės ,,Šaltinio" progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2022-03-11 08:21:05 859.57 KB
2022-2023 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2023-01-22 21:05:54 34.71 KB
2022-2023 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita 2023-01-22 21:07:14 44.31 KB
2020-2021 m. m. Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2022-03-11 08:21:05 248.44 KB
2020 metų progimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitą su vertinimo išvadomis 47.2 KB
2020 metų veiklos ataskaita savivaldybės tarybai 259.86 KB
Potvarkis dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriui Jonui Kukukui nustatymo 33.98 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos vertinimo 34.57 KB
MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 2022-11-20 22:46:58 125.27 KB
MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2022 - 2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 2022-11-20 22:47:05 101.49 KB
Mėnesio veiklos planai
Sausio mėn. Veiklos Planas 2023-01-02 11:19:15 16.78 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktoriaus Jono Kukuko 2021 metų veiklos ataskaita su vertinimu ir užduotimis 2022-iems 50.67 KB
Vadovo veiklos ataskaita už 2021 metus 125.19 KB
Veiklos ataskaitos
Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus Jono Kukuko 2020 metų veiklos ataskaita 2021-12-19 16:42:03 225.55 KB