Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2026 m. 2023-12-08 11:14:06 194.58 KB
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-12-08 11:14:06 556.62 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2023-12-08 11:14:06 859.57 KB
Veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-12-08 11:14:06 550.77 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2023-12-08 11:14:06 559.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Vasario mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 23.19 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 19.3 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 23.44 KB
Lapkričio mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 29.51 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 19.16 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 19.95 KB
Rugpjūčio mėn. veiklos planas 2024-01-31 14:39:41 14.82 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Direktorės Astos Kulbokienės metinės užduotys 2023 2023-04-16 13:14:15 190.3 KB
DIREKTORĖS ASTOS KULBOKIENĖS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 374.4 KB
Veiklos ataskaitos
Veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-04-16 13:45:56 355.47 KB
Sprendimas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimo 2023-04-16 13:47:14 118.07 KB