Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

Rasa Berteškaitė Psichologė

143 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

10.00 – 15.00

12.00 – 12.30

-

Antradienis

10.00 – 15.00

12.00 – 12.30

8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00

Trečiadienis

10.00 – 15.00

12.00 – 12.30

8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00

Ketvirtadienis

10.00 – 15.00

12.00 – 12.30

8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00
Penktadienis 10.00 – 15.00 12.00 – 12.30

8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00

Kontaktai Telefonas +370 607 22989

El. paštas Rašyti

Psichologo funkcijos:

 • konsultuoja psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • įvertina mokinio galias ir ugdymosi sunkumus, raidos ypatumus, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytojais ir kitais specialistais, numato pasiekimo būdus, sprendžia iškilusias problemas;
 • vykdo šviečiamąją veiklą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

Informacija

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais ir mokytojais, juos konsultuojant.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, ramybę bei gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Psichologas nėra tavo priešas – esi laukiamas 143 kabinete!

Progimnazijos psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis,
 • rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas progimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • Švietimo pagalbos tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30