Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1. Virginija Lenkauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a kl.
2. Vilma Šapalienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3b kl.
3. Rasa Astašauskienė Pradinio ugdymo mokytoja   3c kl.

4.

Elvyra Vingelienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4a kl.
5. Vilija Kalinauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4b kl.
6. Zita Marcinkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1c kl.

7.

Daiva Bingelienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1b kl.
8. Lina Čižikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1a kl.
9. Rima Berčiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2a kl.
10. Violeta Žmuidienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2b kl.

11.

Renata Neiberkienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  (vaiko auginimo atostogose)

12.

Evelina Kavaliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Pailgintos dienos grupės auklėtoja

13.

Palmira Matulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja    

14.

Dalia Davydova Šokių mokytoja Metodininkė  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

13.

Liucija Maurušaitienė Lietuvių kalba (gimtoji) mokytoja Mokytoja metodininkė  

14.

Asta Miliauskienė Lietuvių kalba (gimtoji) mokytoja Mokytoja metodininkė  

Užsienio kalbų mokytojai

15.

Sandra Vasiliauskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
16. Sonata Skvarnavičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
17. Inga Lastauskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6a kl. auklėtoja

18.

Rima Baronienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

19.

Vida Rutkauskaitė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
20. Jurgita Eidukonienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 8b kl. auklėtoja

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

21.

Neringa Beržinskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

22.

Alvyra Butrimanskienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7a kl. auklėtoja

23.

Vilija Kazlauskienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

24.

Andriejus Talalajevas Informacinių technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas  

Gamtos mokslų mokytojai

25.

Jonas Kukukas Chemijos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
26. Zina Skystimienė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

27.

Sigita Kukukienė

Biologija, gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

 

28.

Rasa Motūzaitė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

28.

Dalia Kulbokienė Geografijos mokytoja Mokytoja  
29. Rūta Tamašauskienė Tikybos mokytoja Mokytoja metodininkė  

30.

Agnė Dockevičienė Etikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

31.

Anžela Paplauskienė Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė 8c kl. auklėtoja

32.

Jūratė Pautienienė Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų mokytoja Vyresnioji mokytoja 6c kl. auklėtoja

33.

Asta Strumilaitė Socialinis pedagogas   7b kl. auklėtoja

Menų ir sporto mokytojai

33.

Skirmantė Daugėlienė Kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja 8a kl. auklėtoja
34. Laimutė Stegvilienė Kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja  

35.

Vilija Grinevičiūtė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

36.

Daiva Matulaitienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė  6b kl. auklėtoja

37.

Irena Mečkauskaitė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
38. Rasa Burinskienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

39.

Birutė Talalajeva Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė  
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30