Turinio auditas

58%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
207 2022-12-04 Praktinės-tiriamosios veiklos 1-2 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 1-2 kl.

Mindaugas
208 2022-12-04 Praktinės-tiriamosios veiklos 3-4 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 3-4 kl.

Mindaugas
209 2022-12-04 Praktinės-tiriamosios veiklos 5-8 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 5-8 kl.

Mindaugas
210 2022-12-04 Kitos STEAM veiklos Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam kitos veiklos

Mindaugas
216 2022-12-04 Olweus veikla Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Olweus

karolis
221 2022-12-04 Savanorių klubo veikla Neutrali

Dėti kaip naujienas TAGS: Savanorių klubas

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-04 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
43 2022-12-04 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
44 2022-12-04 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
45 2022-12-04 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
196 2022-12-04 Kartu-lengviau išmokti daugiau Neutrali

Čia visas turinys sukeltas per NAUJIENAS= projektinė veikla ir uždėtas TAGS taip Eimnatas man pasak4 daryti nes ten su nuorodom pvz :

Kartu – lengviau išmokt daugiau 6

Ant slenksčio nauji 2012-2013 mokslo metai, kurie padovanos nepamirštamas akimirkas, bus kupini naujų įspūdžių, papildys žinių bagažą. Jiems neįsibėgėjus norisi sugrįžti ir prisiminti projekto „Kartu – lengviau išmokt daugiau“ praėjusių mokslo metų veiklas.Skaityti

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2022-12-04 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)

 

karolis
198 2022-12-04 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pradinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

karolis
199 2022-12-04 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pagrindinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2022-12-04 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti kas yra tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir pan.

Eimantas
8 2022-12-04 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje (Pirmininkas, sekretorius, narys ir pan.)
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra, pvz. veiklos planas.

karolis
11 2022-12-04 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje (Pirmininkas, pavaduotojas/a ir nariai)
 

Mindaugas
170 2022-12-04 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
172 2022-12-04 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

karolis
174 2022-12-04 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2022-12-04 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Tvarkos aprašų mažokai lyginant su kitomis įstaigomis. Tai gal ką praleidome?

karolis
52 2022-12-04 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitas.

karolis
107 2022-12-04 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio finansines ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų finansines ataskaitas.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-12-04 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotrauką - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

karolis
4 2022-12-04 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašų reikia

Admin
87 2022-12-04 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti pareigybių aprašus (nuasmenintus).

karolis
155 2022-12-04 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2022-12-04 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Sena informacija.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Mindaugas
54 2022-12-04 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Mindaugas
55 2022-12-04 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

karolis
74 2022-12-04 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mindaugas
114 2022-12-04 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mindaugas
161 2022-12-04 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas kas?

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
162 2022-12-04 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Mindaugas
168 2022-12-04 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mindaugas
175 2022-12-04 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mindaugas
184 2022-12-04 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

karolis
185 2022-12-04 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

karolis
186 2022-12-04 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

karolis
187 2022-12-04 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2022-12-04 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Mindaugas
32 2022-12-04 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

karolis
41 2022-12-04 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

karolis
79 2022-12-04 Apie progimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Mindaugas
115 2022-12-04 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

karolis
123 2022-12-04 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Mindaugas
133 2022-12-04 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Mindaugas
164 2022-12-04 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

karolis
195 2022-12-04 Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Neutrali

"Ar šiam projektui turite turinio?"

Mindaugas
203 2022-12-04 Steam projektas Neutrali Mindaugas
204 2022-12-04 Kas yra STEAM? Neutrali Mindaugas
205 2022-12-04 STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje Neutrali Mindaugas
206 2022-12-04 STEAM veiklos Neutrali Mindaugas
213 2022-12-04 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2022-12-04 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
9 2022-12-04 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai karolis
19 2022-12-04 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai karolis
21 2022-12-04 Psichologas Bendrieji reikalavimai karolis
22 2022-12-04 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
23 2022-12-04 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai karolis
27 2022-12-04 Paslaugos Bendrieji reikalavimai karolis
28 2022-12-04 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai karolis
30 2022-12-04 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai karolis
34 2022-12-04 Ugdymas Neutrali karolis
35 2022-12-04 Ugdymo organizavimas Neutrali Admin
46 2022-12-04 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai karolis
56 2022-12-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

karolis
62 2022-12-04 Progimnazija Neutrali karolis
63 2022-12-04 Misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Mindaugas
64 2022-12-04 Progimnazijos himnas Neutrali

Prašome pateikti įstaigos himno žodžius.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

karolis
68 2022-12-04 Tvarkaraščiai Neutrali


 

karolis
77 2022-12-04 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 2022-12-04 Svetainės medis Neutrali karolis
81 2022-12-04 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai karolis
82 2022-12-04 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-12-04 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Admin
86 2022-12-04 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

karolis
104 2022-12-04 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Mindaugas
116 2022-12-04 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

karolis
118 2022-12-04 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai karolis
124 2022-12-04 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (I pusmetis) Neutrali Mindaugas
125 2022-12-04 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis Neutrali Mindaugas
129 2022-12-04 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

karolis
130 2022-12-04 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
145 2022-12-04 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai karolis
156 2022-12-04 Turinio auditas Neutrali karolis
159 2022-12-04 Logopedas Bendrieji reikalavimai karolis
160 2022-12-04 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
163 2022-12-04 Savivalda Neutrali karolis
165 2022-12-04 Biblioteka Bendrieji reikalavimai


 

Mindaugas
166 2022-12-04 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mindaugas
167 2022-12-04 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai karolis
171 2022-12-04 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Mindaugas
176 2022-12-04 2018-2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai Neutrali Mindaugas
177 2022-12-04 2017 – 2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai Neutrali Mindaugas
183 2022-12-04 Klasių valandėlių laikas 2021-2022 m. m. I pusmetis Neutrali karolis
188 2022-12-04 Europos sąjungos struktūrinių fondų kokybės krepšelis Neutrali Mindaugas
189 2022-12-04 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Mindaugas
190 2022-12-04 Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį Neutrali Mindaugas
191 2022-12-04 Olweus programa Neutrali karolis
192 2022-12-04 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas Neutrali Mindaugas
193 2022-12-04 Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra Neutrali Mindaugas
197 2022-12-04 Pailginto mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Mindaugas
200 2022-12-04 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai karolis
201 2022-12-04 Įtraukusis ugdymas Neutrali Mindaugas
202 2022-12-04 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Mindaugas
212 2022-12-04 TV laida „Norim Žinoti“ Neutrali Mindaugas
214 2022-12-04 Drausminimo kopėtėlės Neutrali karolis
215 2022-12-04 Atmintinė tėvams Neutrali karolis
217 2022-12-04 Klasių nuotraukos Neutrali karolis
218 2022-12-04 Savanorystė Neutrali karolis
219 2022-12-04 Kas yra savanorystė? Neutrali Mindaugas
220 2022-12-04 Savanorių klubo veiklos planas Neutrali karolis
222 2022-12-04 2003/2004 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
223 2022-12-04 2004/2005 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Mindaugas
224 2022-12-04 2005/2006 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Mindaugas
225 2022-12-04 2006/2007 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
226 2022-12-04 2007/2008 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
227 2022-12-04 2008/2009 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
228 2022-12-04 2009/2010 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
229 2022-12-04 2010/2011 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
230 2022-12-04 2011-2012 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
231 2022-12-04 2012-2013 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
232 2022-12-04 2013-2014 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
233 2022-12-04 2014-2015 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
234 2022-12-04 2015-2016 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
235 2022-12-04 2016-2017 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
236 2022-12-04 2017-2018 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
237 2022-12-04 2018-2019 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
238 2022-12-04 2019/2020 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
57 2022-12-04 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite pateikite:
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-12-04 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
2 2022-12-04 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotrauką - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

karolis
4 2022-12-04 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašų reikia

Admin
6 2022-12-04 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
7 2022-12-04 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti kas yra tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir pan.

Eimantas
8 2022-12-04 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje (Pirmininkas, sekretorius, narys ir pan.)
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra, pvz. veiklos planas.

karolis
9 2022-12-04 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai karolis
11 2022-12-04 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje (Pirmininkas, pavaduotojas/a ir nariai)
 

Mindaugas
12 2022-12-04 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Mindaugas
18 2022-12-04 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)

 

karolis
19 2022-12-04 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai karolis
21 2022-12-04 Psichologas Bendrieji reikalavimai karolis
22 2022-12-04 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
23 2022-12-04 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai karolis
27 2022-12-04 Paslaugos Bendrieji reikalavimai karolis
28 2022-12-04 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai karolis
30 2022-12-04 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai karolis
32 2022-12-04 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

karolis
34 2022-12-04 Ugdymas Neutrali karolis
35 2022-12-04 Ugdymo organizavimas Neutrali Admin
41 2022-12-04 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

karolis
43 2022-12-04 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
44 2022-12-04 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
45 2022-12-04 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Admin
46 2022-12-04 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai karolis
47 2022-12-04 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Tvarkos aprašų mažokai lyginant su kitomis įstaigomis. Tai gal ką praleidome?

karolis
52 2022-12-04 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitas.

karolis
53 2022-12-04 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Sena informacija.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Mindaugas
54 2022-12-04 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Mindaugas
55 2022-12-04 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

karolis
56 2022-12-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

karolis
57 2022-12-04 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite pateikite:
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Mindaugas
62 2022-12-04 Progimnazija Neutrali karolis
63 2022-12-04 Misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Mindaugas
64 2022-12-04 Progimnazijos himnas Neutrali

Prašome pateikti įstaigos himno žodžius.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

karolis
68 2022-12-04 Tvarkaraščiai Neutrali


 

karolis
74 2022-12-04 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Mindaugas
77 2022-12-04 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 2022-12-04 Svetainės medis Neutrali karolis
79 2022-12-04 Apie progimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Mindaugas
81 2022-12-04 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai karolis
82 2022-12-04 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-12-04 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Admin
86 2022-12-04 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

karolis
87 2022-12-04 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti pareigybių aprašus (nuasmenintus).

karolis
104 2022-12-04 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Mindaugas
107 2022-12-04 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2021 metų IV ketvirčio finansines ataskaitas.
Taip pat visas 2022 metų finansines ataskaitas.

karolis
114 2022-12-04 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mindaugas
115 2022-12-04 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

karolis
116 2022-12-04 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

karolis
118 2022-12-04 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai karolis
123 2022-12-04 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Mindaugas
124 2022-12-04 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (I pusmetis) Neutrali Mindaugas
125 2022-12-04 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis Neutrali Mindaugas
129 2022-12-04 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

karolis
130 2022-12-04 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
133 2022-12-04 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Mindaugas
145 2022-12-04 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai karolis
155 2022-12-04 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

karolis
156 2022-12-04 Turinio auditas Neutrali karolis
159 2022-12-04 Logopedas Bendrieji reikalavimai karolis
160 2022-12-04 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
161 2022-12-04 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas kas?

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
162 2022-12-04 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Mindaugas
163 2022-12-04 Savivalda Neutrali karolis
164 2022-12-04 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

karolis
165 2022-12-04 Biblioteka Bendrieji reikalavimai


 

Mindaugas
166 2022-12-04 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mindaugas
167 2022-12-04 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai karolis
168 2022-12-04 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mindaugas
170 2022-12-04 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
171 2022-12-04 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Mindaugas
172 2022-12-04 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Tarybos funkcijas.
 

karolis
174 2022-12-04 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
175 2022-12-04 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mindaugas
176 2022-12-04 2018-2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai Neutrali Mindaugas
177 2022-12-04 2017 – 2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir nugalėtojai Neutrali Mindaugas
183 2022-12-04 Klasių valandėlių laikas 2021-2022 m. m. I pusmetis Neutrali karolis
184 2022-12-04 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

karolis
185 2022-12-04 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

karolis
186 2022-12-04 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

karolis
187 2022-12-04 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

karolis
188 2022-12-04 Europos sąjungos struktūrinių fondų kokybės krepšelis Neutrali Mindaugas
189 2022-12-04 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Mindaugas
190 2022-12-04 Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį Neutrali Mindaugas
191 2022-12-04 Olweus programa Neutrali karolis
192 2022-12-04 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas Neutrali Mindaugas
193 2022-12-04 Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra Neutrali Mindaugas
195 2022-12-04 Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Neutrali

"Ar šiam projektui turite turinio?"

Mindaugas
196 2022-12-04 Kartu-lengviau išmokti daugiau Neutrali

Čia visas turinys sukeltas per NAUJIENAS= projektinė veikla ir uždėtas TAGS taip Eimnatas man pasak4 daryti nes ten su nuorodom pvz :

Kartu – lengviau išmokt daugiau 6

Ant slenksčio nauji 2012-2013 mokslo metai, kurie padovanos nepamirštamas akimirkas, bus kupini naujų įspūdžių, papildys žinių bagažą. Jiems neįsibėgėjus norisi sugrįžti ir prisiminti projekto „Kartu – lengviau išmokt daugiau“ praėjusių mokslo metų veiklas.Skaityti

Mindaugas
197 2022-12-04 Pailginto mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Mindaugas
198 2022-12-04 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pradinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

karolis
199 2022-12-04 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už pagrindinio ugdymo paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

karolis
200 2022-12-04 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai karolis
201 2022-12-04 Įtraukusis ugdymas Neutrali Mindaugas
202 2022-12-04 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Mindaugas
203 2022-12-04 Steam projektas Neutrali Mindaugas
204 2022-12-04 Kas yra STEAM? Neutrali Mindaugas
205 2022-12-04 STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje Neutrali Mindaugas
206 2022-12-04 STEAM veiklos Neutrali Mindaugas
207 2022-12-04 Praktinės-tiriamosios veiklos 1-2 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 1-2 kl.

Mindaugas
208 2022-12-04 Praktinės-tiriamosios veiklos 3-4 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 3-4 kl.

Mindaugas
209 2022-12-04 Praktinės-tiriamosios veiklos 5-8 klasėse Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam 5-8 kl.

Mindaugas
210 2022-12-04 Kitos STEAM veiklos Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Steam kitos veiklos

Mindaugas
212 2022-12-04 TV laida „Norim Žinoti“ Neutrali Mindaugas
213 2022-12-04 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali karolis
214 2022-12-04 Drausminimo kopėtėlės Neutrali karolis
215 2022-12-04 Atmintinė tėvams Neutrali karolis
216 2022-12-04 Olweus veikla Neutrali

Idėti kaip naujienas TAGS: Olweus

karolis
217 2022-12-04 Klasių nuotraukos Neutrali karolis
218 2022-12-04 Savanorystė Neutrali karolis
219 2022-12-04 Kas yra savanorystė? Neutrali Mindaugas
220 2022-12-04 Savanorių klubo veiklos planas Neutrali karolis
221 2022-12-04 Savanorių klubo veikla Neutrali

Dėti kaip naujienas TAGS: Savanorių klubas

karolis
222 2022-12-04 2003/2004 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
223 2022-12-04 2004/2005 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Mindaugas
224 2022-12-04 2005/2006 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Mindaugas
225 2022-12-04 2006/2007 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
226 2022-12-04 2007/2008 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
227 2022-12-04 2008/2009 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
228 2022-12-04 2009/2010 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
229 2022-12-04 2010/2011 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
230 2022-12-04 2011-2012 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
231 2022-12-04 2012-2013 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
232 2022-12-04 2013-2014 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
233 2022-12-04 2014-2015 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
234 2022-12-04 2015-2016 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
235 2022-12-04 2016-2017 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
236 2022-12-04 2017-2018 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
237 2022-12-04 2018-2019 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis
238 2022-12-04 2019/2020 m. m. klasių nuotraukos Neutrali karolis

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2022-12-03 12:46:00 Įsakymas dėl 2022-2023 mokslo metų vaiko gerovės komisijos sudėties tvirtinimo Admin -