Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Neringa Beržinskienė Tiksliųjų ir gamtos mokslų, informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė

Pirmininkė

2.

Rima Baronienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

3.

Jurgita Eidukonienė Anglų, vokiečių ir rusų kalbų metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Rūta Tamašauskienė Socialinių mokslų, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė
5. Elvyra Vingelienė Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Laimutė Stegvilienė Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės
pirmininkė
Narė
7. Rasa Berteškaitė Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė Narė
8. Anžela Paplauskienė Neformaliojo ugdymo organizatorė Narė

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30