OLWEUS patyčių prevencijos programa

Nuo 2015 m. rugsėjo progimnazijoje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.

Programos esmė – išmokyti visą progimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų.

Programos įgyvendinimo principai:

Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.

Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.

Progimnazijoje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.

Kiekvieno progimnazijos darbuotojo kompetencija –  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

OLWEUS  programos kokybės užtikrinimo sistema

Nuo 2017 m. kovo progimnazijoje vykdoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kurios  tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus progimnazijos kokybės plane.

OPKUS integruota į visas įprastines progimnazijos veiklas. Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą progimnazijos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo progimnazijos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

2018 m. pavasarį progimnazijoje vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar progimnazijoje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai. 2018 m. rugpjūčio 8 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pažymėjimu Nr. OM7.1-18 patvirtino, kad Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla – OLWEUS mokykla 2018 – 2020 mokslo metais.

Auditas progimnazijoje atliekamas kas dvejus metus. 2020 m. lapkričio 13 d. progimnazijoje buvo atliktas antrasis OLWEUS programos auditas dėl OLWEUS mokyklos vardo.

2020 m. gruodžio 23 d. Nacionalinė švietimo agentūra pažymėjimu Nr. OM9.2-19 patvirtino, kad Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija pripažįstama OLWEUS mokykla 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metams.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30