VIP Asocijuotų Mokyklų Tinklas

Kas yra vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas?

VIP tinklas-tai efektyvus bendradarbiavimas, mokytojų stažuotės, profesinės patirties refleksija- siekiant mokinio pažangos.

2019 m. gruodžio mėnesį Šiaulių Salduvės progimnazija inicijavo mokyklų, orientuotų į individualią mokinių pažangą, tinklo kūrimo veiklas. VIP tinklo paskirtis – telkti mokyklas, kuriančias ir taikančias VIP priemones, sistemas, skatinant mokyklų komandas stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo veiklas. VIP asocijuotų mokyklų tinklaveika orientuota į šias mokyklų veiklos kryptis:

 1. reflektuoti mokyklos patirtį ir numatyti tobulėjimo kryptis, formas ir būdus, kauptų veiksmingų praktikų pavyzdžius, duomenis ir jų analizes (mokyklos refleksija);
 2. dalintis patirtimi ir taip perimti veiksmingas praktikas, mokytis vieniems iš kitų, drauge aiškintis aktualijas, įvardinti kylančius iššūkius ir ieškoti jų įveikimo būdų (tinklinė refleksija);
 3. skleisti idėjas mažai patirties turinčioms pedagoginėms bendruomenėms (tinklo plėtotė bendradarbiaujant su į tinklą įsitraukusiomis mokyklomis).

Į pirmąjį etapą buvo pakviestos šios įstaigos: Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija, Vilniaus Trakų Vokės gimnazija. 2020 metais mokyklose organizuotos pasirengimo veiklos: pokalbiai, refleksijos apmąstant savo patirtis mokinių pažangos vertinimo klausimais. Per 2021 metus įvyko šešios keturių mokyklų virtualios sąšaukos.

Antrasis VIP asocijuotų mokyklų tinklo etapas, prasidėjęs 2021 m. spalio mėnesį, buvo skirtas tinklo plėtotei kviečiant prisijungti naujus narius – mokyklų komandas. Gruodžio mėnesį į tinklą įsitraukė dar aštuonios Lietuvos mokyklos: Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Pasvalio Svalios progimnazija, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija, Šiaulių Ragainės progimnazija, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių progimnazija, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Diskutuodami ir tardamiesi visų mokyklų atstovai suplanavo pagrindines bendradarbiavimo tinklaveikoje kryptis:

 • švietimo aktualijų aptarimai, dalijimasis patirtimi virtualių susitikimų metu, kurie vyksta kartą per mėnesį arba tokiu dažnumu, kaip susitariama su Tinklo nariais;
 • mokytojų ar vadovų stažuočių Tinklo mokyklose organizavimas siekiant dalintis patirtimi;
 • patirties sklaida už VIP mokyklų tinklo ribų įtraukiant daugiau narių į tinklaveiką;
 • dalyvavimas kasmetiniame VIP mokyklų tinklo forume.

 

VIP Progimnazijoje

 


 

Atnaujinta: 2024-02-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30