Atestacijos komisija

Atestacijos komisija 2023-2025 m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Asta Kulbokienė Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė; Pirmininkė

2.

Rima Berčiūnienė Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja,
progimnazijos tarybos atstovė;
Narė

3.

Živilė Baltuškonienė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Narė

4.

Lina Čižikienė Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;

 

Narė

5.

Neringa Beržinskienė Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos matematikos mokytoja, progimnazijos mokytojų tarybos atstovė. Narė

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis patvirtinta 2023 m. vasario 21 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.DV- 206

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:

 • skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;
 • sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;
 • didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Dokumentai

Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo 2023-04-17 22:09:13 47.85 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2023-04-17 21:30:32 73.58 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30