Atestacijos komisija

Atestacijos komisijos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Jonas Kukukas Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktorius Pirmininkas

2.

Rima Berčiūnienė Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja,
progimnazijos tarybos atstovė
Narė

3.

Saulius Pangonis Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sportos kyriaus vyriausiasis specialistas Narys

4.

Vilma Šapalienė Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja, progimnazijos mokytojų tarybos atstovė Narė

5.

Neringa Beržinskienė Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos matematikos mokytoja, progimnazijos mokytojų tarybos atstovė Narė

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis patvirtinta 2021 m. sausio 25 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.DV-79 (įsakymo pakeitimo įsakymas 2021 m. gruodžio 22 d. Nr.DV-1759).

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:

 • skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;
 • sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;
 • didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Dokumentai

Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Marijampolės ,,Šaltinio" progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo 2021-01-10 Nr. SD-5 (1.6E) 2022-06-30 18:53:46 29.18 KB
Įsakymas dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.DV-79 „Dėl Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo 2022-06-30 18:52:40 29.05 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30