Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Mokinių tarybos pirmininkė – Urtė Matulytė
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja – Danielė Rėklevičiūtė


Nariai:

 1. Simonas Launikonis
 2. Dominyka Bivainytė
 3. Amanda Jurgelytė
 4. Nojus Matulevičius
 5. Mantas Apolskis
 6. Urtė Navickaitė
 7. Emilis Rutkauskas
 8. Diana Vasiliauskaitė
 9. Sofija Paplauskaitė
 10. Auksė Skaisgirytė
 11. Aistė Insodaitė
 12. Kajus Stakaitis
 13. Gustė Beigaitė
 14. Evita Janulevičiūtė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • sudaro veiklos planą mokslo metams;
 • dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;
 • skleidžia iš Progimnazijos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;
 • svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
 • organizuoja informacijos apie savo veiklą sklaidą Progimnazijos tinklalapyje, informaciniuose stenduose;
 • esant reikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Progimnazijos tarybai ir kitoms institucijoms;
 • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas;
 • teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;
 • vykdo prevencines programas;
 • deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30