Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį

Pradinukų pasiekimų gerinimas: į STEAM orientuotas ugdymas

Sveikiname mūsų mokyklą ir suburtą  mokytojų komandą, kuri su dar 5 mokyklomis  Lietuvoje, pradėjo vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0054  „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant  žaliąjį mokinių požiūrį“ projektą. Projekte dalyvauja 7 pradinių klasių mokytojos, anglų kalbos bei informacinių technologijų mokytojai. Projekto trukmė: 2 metai.

Projekto tikslas – pagerinti 4 klasių mokinių pasiekimus, veiklą tobulinančiose mokyklose diegiant STEAM ugdymo metodu pagrįstą naują bendrojo ugdymo proceso organizavimo modulį ir atnaujinant bendrojo ugdymo turinį.

Mokykloje STEAM įgyvendinimas prasidėjo nuo mokytojų mokymų. Mūsų mokyklos 2 mokytojos,  pradinių klasių Rima Berčiūnienė ir anglų kalbos Beata Valungevičienė, buvo išvykusios į CLIL mokymus Vilniuje.

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymasis  – tai dalyko  mokymas(-is) užsienio kalba, kai mokymosi procesas koncentruojamas į dalyko mokymąsi, vartojant iš dalies užsienio kalbą. Užsienio šalyse toks mokymas(-is) dažniausiai vadinamas CLIL (Content and language integrated learning).

Mokant dalyko integruotai su užsienio kalba, įgyvendinama dalyko programa. Dalykui skiriamas valandų skaičius ne mažesnis nei nustatyta Bendruosiuose ugdymo planuose. Mokykla, atsižvelgdama į tokius veiksnius kaip klasės pasirengimas, dalyko kompleksiškumas, metodikos priemonių įvairovė, priima sprendimą, kiek valandų per savaitę ar per pusmetį bus mokoma dalyko lietuvių kalba ir kiek užsienio kalba.

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo trukmė gali būti įvairi: nuo vienos pamokos iki pamokų sekos – modulio arba kelių modulių.

Integruotos pamokos pagal pagrindinio ugdymo programas skatins vaikus atrasti bei domėtis naujovėmis. Pamokose vaikai gerins kalbėjimo įgūdžius, gilinsis į mokslo, technologijų ir inžinerijos klausimus, lavindami komandiškumo įgūdžius – ugdys draugiškumą, įgis algoritminio mąstymo pagrindus, rašys pirmąsias sukonstruotų mechanizmų valdymo programas.

Pristatome ir šio projekto operacinius mokymus :

 1.  Žaidimų ir elektronikos programavimas su MicroBit mikrokompiuteriu (40 val.).
 2.  Mano pasaulio virtualaus pasaulio projektavimas,  intuityvus supratimas apie koordinačių plokštumas ir skaitmeninis objektų judėjimas erdvėje per matematikos prizme ir programavimas CoSpaces (16 val.).
 3.  Mano aplinkos projektavimas ir norimų pokyčių modeliavimas bei maketų kūryba trimačiu spausdintuvu, naudojant Solidworks, TinkerCad ir kt. ugdant geometrinį mastymą ir žinias apie gemoetrines figūras (40 val.).

 

STEAM mokytojai kels kvalifikaciją ir dalinsis savo patirtimi su kitais mokyklos, miesto ir respublikos mokytojais.

Pradinių klasių mokytoja Rima Berčiūnienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30