Laiškas mokyklos bendruomenei

Tikėk, kad ir gyvenimo diena gražiausia,

Ir kelio gabalas įspūdingiausias – prieky…

Kad ten dar Tavo lobiai užkasti,

Ten – darbas, Tavo pats didžiausias.

Ir vis dar prieky,

Vis dar ateity

Ir Tavo pats didžiausias džiaugsmas.