Kanapinio pergalės šventė

Žiema, žiema,

Bėk iš kiemo,

Jei nebėgsi, išvarysim,

Su botagais išbaidysim.