Pradinukai vijo žiemą

Šalta žiema šalin eina,
Jau pavasaris ateina.
Šaltą žiemą išvarysim,
Garsiai šauksim, kojom trypsim.
Mums žiemužė nebaisi,
Jau pavasaris arti.
Žiema, žiema, bėk iš kiemo.