Tagged: eilėraščių konkursas

0

Eilės gimtajam miestui

Mano miestas glaudžias prie Šešupės,
Klausos ja atplaukiančių dainų.
Baltos gulbės ant bangelių supas…
Aš džiaugiuos, kad šičia gyvenu.

0

SVEIKINAME

Viktoriją Čiuplytę, 5 d klasės  ir Vidą Šapalaitę, 2b klasės...