NMPP ataskaitos

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) progimnazija dalyvauja nuo 2014 metų. Nuo 2019 m. vykdomas elektroninis NMPP.
NMPP paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos progimnazijai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.

Organizuojami šie NMPP:

 • 4 klasių skaitymo ir matematikos
 • 8 klasių skaitymo ir matematikos


Kurių klasių, koks, kada NMPP vyks einamaisiais mokslo metais, nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 
Plačiau apie NMPP skaitykite Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) svetainėje.

2022 m. NMPP ataskaitos
4 klasė 6 klasė 8 klasė

 

NMPP ataskaitos
2022 m. 2021 m. 2020 m. 2019 m.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30