Paskaita progimnazijos bendruomenės nariams „Inovatyvios aplinkos įtaka vaiko asmenybės brandos auginimui“

Paskaita progimnazijos bendruomenės nariams „Inovatyvios aplinkos įtaka vaiko asmenybės brandos auginimui“
Psichologas Vaidas Arvasevičius pranešime dalijosi apie sociokultūrinius ir vertybinius techtoninius lūžius, kurie veikia šiuolaikinių šeimų  santykius, autoriteto ir/ar asmenybių formavimosi sąlygas bei jų raišką, vaikų mokymosi motyvaciją, ir čia ir dabar momento, kaip atspirties taško efektą veiklai kt. Specialistas teigė, jog dėl vaikų IT (į)valdymo patirties ankstyvame amžiuje, nors dar savęs nesuvokiama kaip asmenybės, formuojasi fiziologinis maksimalaus pasitenkinimo pojūčio (dopamino) patyrimas per minimalų laiką, dažnai neįdedant sąmoningai sufokusuotų pastangų. Dėl minėtos priežasties, į mokyklas ateina vaikai, norintys gauti  puikius rezultatus bei malonias emocijas, įdedant minimalias pastangas. Tai kuria iššūkius pedagoginei bendruomenei kūrybingai pateikti mokymosi medžiagą bei į ugdymosi procesą integruoti įvairias technologijas, STEAM ir pan. Specialistas atkreipė tėvų dėmesį, jog pramoginiai kompiuteriniai žaidimai stagnuoja vaiko raidą, o vartojami neribotai asmenybę veikia žalojančiai.
Ikimokyklinukai yra labai moralūs, jie per stebimą pavyzdį (tėvų, mokytojų, kitus jiems svarius asmenis) perima vertybines normas. 1-2 klasėse įgyta patirtis, lemia vaiko santykį su mokykla, mokymusi, formuojasi sėkmių ir nesėkmių suvokimas. Iki pat paauglystės galima kryptingai formuoti vaiko suvokimą apie sėkmę. Tad suaugę turi būti itin dėmesingi savo kalbai, stebėti ar „neklijuojamos etiketės“, pvz., „Tu neturi polinkio matematiniam galvojimui“, „Tavo abi kojos kairės“ ir pan., kurios nesąmoningai lydi vaiką į bejėgiškumą, pvz., „Aš vis tiek neturiu gabumų matematikai, tai kam man daryti...“, „Nepatinka man sportuoti, fizinis nesąmoninga pamoka“ ir pan.
V. Arvasevičius kvietė tėvus su vaikais kalbėtis, (iš)mokyti (at)kreipti jų dėmesį į sėkmes, į žingsnius, kurie palydėjo į rezultatus bei šį modelį taikyti sprendžiant nesėkmių istorijas.
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos