STEAM savaitė

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko kūrybinė STEAM savaitė. Joje dalyvavo visų pradinių klasių mokiniai. Klasėse, lauke, multicentro patalpose, LISPA mokykloje, išmaniojoje klasėje ir kitose erdvėse mokiniai galėjo laisvai tyrinėti, konstruoti, eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti. Ugdomųjų veiklų metu buvo taikyti STEAM metodikos elementai, formuojantys vaikų tvarią mąstyseną, skatinantys savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą mokymąsi, kūrybiškumą, lankstų problemų sprendimą.

Mokiniai įvairių veiklų metu įgytas žinias pritaikė praktiškai ir patys išsiaiškino, kaip viskas veikia iš tikrųjų, sprendė problemas, aktyviai bendravo bei bendradarbiavo. Mokytojos parūpino reikiamų priemonių, skatino vaikus drąsiai, savitai realizuoti savo sumanymus, ugdė jų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti projektus nuo pradžios iki galo, spręsti procese kylančias problemas.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos