Kviečiame

  • Paskelbė : Asta Strumilaitė
  • Paskelbta: 2023-01-20
  • Kategorija: Pranešimai

𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐦. 𝐯𝐚𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟏 𝐝. 𝐩𝐫𝐚𝐬𝐢𝐝𝐞𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐞̇𝐦𝐢𝐦𝐨 𝐢̨ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐣𝐚𝐦𝐩𝐨𝐥𝐞̇𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐲𝐛𝐞̇𝐬 𝐛𝐞𝐧𝐝𝐫𝐨𝐣𝐨 𝐮𝐠𝐝𝐲𝐦𝐨 𝐦𝐨𝐤𝐲𝐤𝐥𝐚𝐬 𝐈 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚𝐬

 

 

Marijampolės savivaldybė  kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) prašymus dėl vaikų priėmimo į norimą mokyklą teikti toliau nurodytu laikotarpiu, prisijungus prie Marijampolės savivaldybės interneto svetainės adresu https://svietimas.marijampole.lt/, o neturintiems galimybės prisijungti kreiptis į Registratorių (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) ir pateikti rašytinį prašymą.

Pagrindinio priėmimo I etapo prašymų registracija vykdoma tokia eilės tvarka:

vasario 1 d.–balandžio 15 d. į 1 klases,

vasario 10 d.– gegužės 31 d. į 5 klases,

vasario 20 d.– birželio 15 d. į 9 (I gimn.) klases.

Prašyme būtina nurodyti 2 (dviejų) mokyklų pasirinkimus pagal savo prioritetus, t. y. 1-oje vietoje nurodyti tą įstaigą, kurioje norima, kad vaikas mokytųsi, 2-oje – įstaigą, kaip alternatyvą, jei vaikas nepatektų į norimą mokyklą.

Nuo šių metų nesvarbu, ar vaikas pradės lankyti naują įstaigą, ar mokslus planuoja tęsti toje pačioje mokykloje, prašymus per sistemą nurodytais laikotarpiais pateikti būtina visiems.

Paskirsčius vaikus, apie pagrindinio priėmimo į 1 ir 5 klases II etapo pradžią bus skelbiama vėliau, o į 9 (I gimn.) klases bus vykdomas pavienis priėmimas.

Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Zitą Arendarčikaitę tel. Nr. (8 343) 90 029 arba el. paštu zita.arendarcikaite@marijampole.lt .

Nepamirškite padėkoti autoriui