Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2021–2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Pijus Žemaitaitis

5a klasės mokinys

 
2. Vytaras Pivoras 5b klasės mokinys  
3. Patricija Daugėlaitė 6a klasės mokinė  
4. Emilis Rutkauskas 6b klasės mokinys  
5. Danielė Rėklevičiūtė 6c klasės mokinė  
6. Urtė Matulytė 7a klasės mokinė  
7. Eglė Barčaitytė 7b klasės mokinė  
8. Andrėja Koreniukaitė 8a klasės mokinė  
9. Alina Suyenova 8b klasės mokinė  

Mokinių tarybos funkcijos:

 • sudaro veiklos planą mokslo metams;
 • dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;
 • skleidžia iš Progimnazijos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;
 • svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
 • organizuoja informacijos apie savo veiklą sklaidą Progimnazijos tinklalapyje, informaciniuose stenduose;
 • esant reikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Progimnazijos tarybai ir kitoms institucijoms;
 • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas;
 • teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;
 • vykdo prevencines programas;
 • deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30