Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2021-2022 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1. Virginija Lenkauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1a kl.
2. Vilma Šapalienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1b kl.
3. Rasa Astašauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 1c kl.

4.

Elvyra Vingelienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2a kl.
5. Vilija Kalinauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2b kl.
6. Zita Marcinkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a kl.

7.

Daiva Bingelienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3b kl.
8. Lina Čižikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3c kl.
9. Rima Berčiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4a kl.
10. Erika Kilikevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4b kl.
11. Violeta Žmuidienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4c kl.

12.

Renata Neiberkienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  (vaiko auginimo atostogose)

13.

Evelina Kavaliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Pailgintos dienos grupės auklėtoja
14. Irena Žilionienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

15.

Liucija Maurušaitienė Lietuvių kalba (gimtoji) mokytoja Mokytoja metodininkė 6a kl. auklėtoja

16.

Asta Miliauskienė Lietuvių kalba (gimtoji) mokytoja Mokytoja metodininkė  

Užsienio kalbų mokytojai

17.

Sandra Povilaitytė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

18.

Beata Valungevičienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė  

19.

Zita Kubilienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
20. Sonata Skvarnavičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
21. Inga Lastauskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

22.

Rima Baronienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

23.

Vida Rutkauskaitė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
24. Jurgita Eidukonienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja 5b kl. auklėtoja

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

25.

Neringa Beržinskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

26.

Alvyra Butrimanskienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja 8a kl. auklėtoja

27.

Vilija Kazlauskienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

28.

Andriejus Talalajevas Informacinių technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas  

Gamtos mokslų mokytojai

29.

Jonas Kukukas Chemijos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
30. Zina Skystimienė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

31.

Sigita Kukukienė

Biologija, gamta ir žmogus

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Vyresnioji mokytoja

 

32.

Rasa Motūzaitė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

33.

Dalia Kulbokienė Geografijos mokytoja Mokytoja  
34. Rūta Tamašauskienė Tikybos mokytoja Mokytoja metodininkė  

35.

Agnė Paplauskaitė Etikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

36.

Anžela Paplauskienė Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė 5c kl. auklėtoja

37.

Jūratė Pautienienė Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų mokytoja Vyresnioji mokytoja 7b kl. auklėtoja

Menų ir sporto mokytojai

38.

Skirmantė Daugėlienė Kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja 5a kl. auklėtoja
39. Laimutė Stegvilienė Kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja 6b kl. auklėtoja

40.

Vilija Grinevičiūtė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

41.

Daiva Matulaitienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 7a kl. auklėtoja

42.

Irena Mečkauskaitė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
43. Rasa Burinskienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

44.

Larisa Miliauskienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė  

45.

Evelina Eidukevičienė Šokis mokytoja Mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30