Mokyklos administracija

Direktorius Jonas Kukukas
Direktorius Jonas Kukukas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rima Baronienė


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė

 Papildomojo ugdymo organizatorė Andžela Paplauskienė

Papildomojo ugdymo organizatorė

Andžela Paplauskienė

Pavaduotojas ūkio reikalams

Alvydas Vaznys


Pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Vaznys