Mokyklos administracija

Direktorius Jonas Kukukas
Progimnazijos direktorius – Jonas Kukukas
Mokyklai vadovauja nuo 1992 m.
Tel. (8 343) 57 227
mob. telf. 8 698 88 545
jkukukas@gmail.com
Gyvenimo aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rima Baronienė


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė

 Papildomojo ugdymo organizatorė Andžela Paplauskienė

Papildomojo ugdymo organizatorė

Andžela Paplauskienė

Pavaduotojas ūkio reikalams

Alvydas Vaznys


Pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Vaznys