Progimnazijos taryba

PROGIMNAZIJOS TARYBA

 1. Daiva Matulaitienė, mokytojų atstovė, tarybos pirmininkė.
 2. Asta Miliauskienė, mokytojų atstovė.
 3. Elvyra Vingelienė, mokytojų atstovė, sekretorė.
 4. Sigita Kukukienė, mokytojų atstovė.
 5. Anžela Paplauskienė, mokytojų atstovė.
 6. Viltė Valentaitė, mokinių atstovė.
 7. Skaidra Razvickaitė, mokinių atstovė.
 8. Justas Bačinskas, mokinių atstovas.
 9. Gabrielius Bubnys, mokinių atstovas.
 10. Elzė Kalinauskaitė, mokinių atstovė.
 11. Ingrida Jusienė, mokinių tėvų atstovė.
 12. Edita Juodienė, mokinių tėvų atstovė.
 13. Eglė Kalinauskienė, mokinių tėvų atstovė.
 14. Marina Paurienė, mokinių tėvų atstovė.
 15. Povilas Rutkauskas, mokinių tėvų atstovas.