Progimnazijos taryba

PROGIMNAZIJOS TARYBA

Jurdas Jakučionis, mokinių atstovas.
Paulina Talačkaitė, mokinių atstovė.
Patricija Daugėlaitė, mokinių atstovė.
Justas Bačinskas, mokinių atstovas.
Gabrielius Bubnys, mokinių atstovas.
Povilas Rutkauskas, tėvų atstovas.
Marina Paurienė, tėvų atstovė.
Edita Juodienė, tėvų atstovė.
Ingrida Jusienė, tėvų atstovė.
Vilija Jakučionienė, tėvų atstovė.
Rima Berčiūnienė, mokytojų atstovė.
Jūratė Pautienienė, mokytojų atstovė.
Alvyra Butrimanskienė, mokytojų atstovė.
Daiva Matulaitienė, mokytojų atstovė.
Sonata Skvarnavičienė, mokytojų atstovė.