Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis

Marijampolės ,,Šaltinio“  progimnazijos

                2018 – 2019 m.m. I pusmečio papildomojo ugdymo

                                   užsiėmimų tvarkaraštis                                                                                 

 

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas Klasių

grupė

    Mokytojo vardas, pavardė

 

Darbo vieta Val. sk.     Laikas
1. Keramikos būrelis 1-4 kl.

 

5-8 kl.

D. Matulaitienė 153 k. 1

 

1

Ketvirtadienis

13.00-15.00

2. Jūrų skautų org. E.Kilikevičienė

 

105 k.  2 Ketvirtadienis

13.00-15.00

3. „Sveikuoliukai“ 1-4kl. V.Kalinauskienė 205 sporto s   1 Trečiadienis

13.00-14.00

4. Bendras fizinis pasirengimas 5-10 kl. S.Daugėlienė Sporto salė   2 Pirmadienis

14.00-16.00

5. Bendras fizinis pasirengimas 5-10 kl. L.Venclovienė Sporto salė   2 Pirmadienis

14.00-16.00

7.

 

Muzikinis lav. „Muzika ir aš“ 5-10 kl.

 

I.Mečkauskaitė 225-226 k.   2 Penktadienis

15.00-17.00

8. Sporto būrelis 1 – 4 k. S. Daugėlienė Sporto salė 1 Pirmadienis

13.00-14.00

9. Sporto būrelis 1 – 4 k. L. Venclovienė Sporto salė 1 Pirmadienis

13.00-14.00

10. Dailės ir dizaino būrelis 5-10 kl. L. Miliauskienė 303 k.  2 Antradienis

14.45-16.45

11. Dramos studija „Šaltinis“

 

5-10kl. A.Paplauskienė Aktų salė   2 Pirmadienis ir

Antradienis

14.00-16.00

12. Šokių būrelis 5-8 kl. E.Sadauskienė Aktų salė 1 Trečiadienis

12.00-13.00

13. Do-re-mi šalis 1-4 kl. V. Kalinauskienė 205 kab. 1 Antradienis

13.00-14.00

14. Šokių būrelis 1-2 kl.

 

3-4 k.

E.Sadauskienė Aktų salė 1

 

1

Trečiadienis

13.00-15.00

 

15. Scena. Vaizdas. Scena. 5-10 kl. A.   Liepinienė Aktų salė 2 Pirmadienis

14.00-16.00

 

Papildomojo ugdymo organizatorė A. Paplauskienė