Dalykinės pagalbos valandos mokiniams

Dalykinės pagalbos valandėlių laikas

2017-2018 m.m.

II pusmetis

 

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Laikas Vieta
1. Erika Kilikevičienė Pradinis ugdymas Antradieniais

12. 55 val.

105 kab.
2. Rima Berčiūnienė Pradinis ugdymas Antradieniais

12.00 val.

201 kab.
3. Virginija Lenkauskienė Pradinis ugdymas Antradieniais

12.55 val.

106 kab.
4. Vilma Šapalienė Pradinis ugdymas Antradieniais

12.55 val.

107 kab.
5. Elvyra Vingelienė Pradinis ugdymas Antradieniais

12.55 val.

202 kab.
6. Vilija Kalinauskienė Pradinis ugdymas Penktadieniais

12.00 val.

205 kab.
7. Zita Marcinkevičienė Pradinis ugdymas Ketvirtadieniais

12.55 val.

204 kab.
8. Rūta Tamašauskienė Tikyba

 

Pirmadieniais

14.45 val.

301 kab.
9. Agnė Paplauskaitė Etika Ketvirtadieniais

14.45 val.

302 kab.
10. Asta Miliauskienė Lietuvių kalba Trečiadieniais

13.50 val.

323 kab.
11. Liucija Maurušaitienė Lietuvių kalba Trečiadieniais

14.45 val.

224 kab.
12. Rima Buckūnienė Lietuvių kalba Ketvirtadieniais

13.50 val.

223 kab.
13. Ilona Martinaitienė Lietuvių kalba Trečiadieniais

14.45 val.

212 kab.
14. Jurgita Eidukonienė Vokiečių kalba Pirmadieniais

14.45 val.

220 kab.
15. Zita Kubilienė Anglų kalba Ketvirtadieniais

12.55 val.

312 kab.
16. Beata Valungevičienė Anglų kalba Antradieniais

7.35 val.

 152kab.
17. Sonata Skvarnavičienė Anglų kalba Trečiadieniais

13.50 val.

311 kab.
18. Sandra Povilaitytė Anglų kalba Antradieniais

13.50 val.

321 kab.
19. Rima Baronienė Rusų kalba Antradieniais

14.45 val.

217 kab.
20. Vida Rutkauskaitė Rusų kalba Trečiadieniais

14.45 val.

319 kab.
21. Danutė Pakalkaitė Rusų kalba Pirmadieniais

14.45 val.

151 kab.
22. Alvyra Butrimanskienė Matematika Trečiadieniais

13.50 val.

211 kab.
23. Vilija Kazlauskienė Matematika Penktadieniais

12.55 val.

304 kab.
24. Židronė Stanynienė Matematika Trečiadieniais

13.50 val.

305 kab.
25. Neringa Beržinskienė Matematika Pirmadieniais

13.50 val.

210 kab.
26. Andriejus Talalajevas Informatika

 

Pirmadieniais

13.50 val.

213 kab.
27. Rasa Motūzaitė Fizika

 

Antradieniais

14.45 val.

322 kab.
28. Jonas Kukukas Chemija Pirmadieniais

13.50 val.

315 kab.
29. Sigita Kukukienė Biologija, chemija Pirmadieniais

13.50 val.

314 kab.
30. Onutė Venckūnaitė Biologija, žmogaus sauga Penktadieniais

13.50 val.

318 kab.
31. Angelė Kalvaitienė Geografija Pirmadieniais

13.50 val.

320 kab.
32. Andžela Paplauskienė Istorija

 

Ketvirtadieniais

12.55 val.

325 kab.
33. Jūratė Pautienienė Istorija

 

Antradieniais

12.55 val.

324 kab.
34. Larisa Miliauskienė Dailė

 

Penktadieniais

12.55 val.

303 kab.
35. Irena Mečkauskaitė Muzika

 

Antradieniais

14.45 val.

119 kab.
36. Daiva Matulaitienė Technologijos

 

Ketvirtadieniais

13.50 val.

150 kab.
37. Vilija Grinevičiūtė Technologijos

 

Trečiadieniais 13.50 val. 148 kab.
38. Laima Venclovienė Kūno kultūra

 

Trečiadieniais

13.50 val.

Sporto salė
39. Skirmantė Daugėlienė Kūno kultūra, žmogaus sauga

 

Pirmadieniais

14.45 val.

Sporto salė
40. Birutė Butkutė Kūno kultūra

 

Pirmadieniais

13.50 val.

Sporto salė
41. Ineta Rudzevičienė Šokis Pirmadieniais

12.55 val.

Aktų salė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                          Rima Baronienė