Parama

    Mieli Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pereitais metais  pervedėte 1 – 2 proc. pajamų mokesčio už 2018 m. į mokyklos paramos fondą. Gautos lėšos buvo naudojamos mokyklos ugdomosios aplinkos gerinimui, modernizavimui ir saugumui.
Ir šiais metais kreipiamės į Jus tikėdami, kad  1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pervesite mūsų progimnazijai.
Iš anksto dėkojame visiems, nuspręsiantiems paremti mūsų progimnaziją ir prisidėsiantiems prie jos puoselėjimo ir kūrimo. Būsime Jums dėkingi, nes Jūsų skirta parama padės mums baigti įgyvendinti mokinių svajones, puoselėti ugdymo(-si) aplinką ir įrengti poilsio zonas progimnazijoje.

 

Aktualūs pakeitimai  skiriant pajamų mokesčio dalį paramai kodėl 1,2%): 

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

* Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 % GPM (anksčiau buvo 2%);

* Politinėms partijoms  – iki 0,6% GPM (anksčiau buvo 1%);

* Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6% GPM (anksčiau buvo 1%).

 

    Kaip ir kur pateikti prašymą?

Iki 2020 m. gegužės 2 d. turite teisę pateikti prašymą skirti paramą už 2019 m. Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate.

Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats (tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI ar atsiųsti paštu).

 

Prašymo forma ir pildymo taisyklės:

 

Norėdami skirti dalį savo mokesčių, turite užpildyti specialios formos prašymą (forma FR0512-02). Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau – AVMI), taip pat galima atsisiųsti iš VMI interneto svetainės bei iš šio puslapio (žr. žemiau).

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Formoje FR0512-02 langelius pildote taip:

  • E1 langelyje – Mokesčio dalies dydis procentais (iki 1,2 %);
  • E2 langelyje – 190454249
  • E3 langelyje – ,,ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
  • E4 langelyje – kiek procentų skiriate;
  • E5 langelyje – nurodomas mokestinis laikotarpis (nuo vienerių iki penkerių metų). Laukelis turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2024 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai nuo 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2020–2024 m. laikotarpio prašymų jums teikti nereikės.

Prašymą pasirašote ir nurodote savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki tų pačių metų rugpjūčio 20 d. patikslinti pateikdami naują prašymą.

Specialią prašymo formą  bei instrukcijas, kaip ją pildyti, rasite VMI arba internetiniame puslapyje: www.vmi.lt

Prašymo formą (FR 0512) galite užpildyti ir pateikti Jums patogiu būdu:

  • internetu VMI svetainėje:

http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx arba tiesiogiai per savo bankininkystę EDS deklaravimo sistemoje;

  • progimnazijos internetinėje svetainėje atsispausdinę ir užpildę popierinį formos FR0512-02

variantą.

  • popierinį formos variantą turėtumėte patys nunešti arba nusiųsti paštu VMI skyriui.

 

Dėmesio: Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos

gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik

elektroniniu būdu per EDS.

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS REKVIZITAI:

Paramos gavėjo kodas: 190454249

Paramos gavėjo pavadinimas: Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija

Adresas: Mokolų g. 61, Marijampolė, LT – 68163