OLWEUS patyčių prevencijos programa

olweus-programa

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje (OPPP). Ši programa priskirtina 11- ai geriausių pavyzdinių programų – patyčių mastas sumažėja nuo 20 iki 70%. Programa grindžiama 40 metų vykdomų tyrimų rezultatais ir 25 metų praktinio taikymo patirtimi.

Programos tikslai: sumažinti patyčias tarp mokinių; užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui; siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą: pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas, nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles, kurti saugesnę aplinką.

             Mokyklos lygmeniu buriamas Koordinacinis komitetas, sudaromos mokymosi ir supervizijų grupės (MSG), organizuojama mokinių apklausa, budėjimai (mokinių budėjimas draudžiamas), kuriamos taisyklės, nuobaudų ,,kopėčios”, apie programą kalbama tėvų susirinkimuose, organizuojama kultūrinė veikla

  Klasių valandėlėse aptariama, kas yra patyčios; reagavimo į patyčias būdai; keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

  • Mes nesityčiosime iš kitų;
  • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti;
  • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti;
  • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems.

Mokykla siekia, kad visi mokyklos darbuotojai pastebėtų patyčias ir užkirstų joms kelią; visos patyčių apraiškos būtų fiksuojamos; naudojama nuobaudų sistema; organizuojami pokalbiai su į patyčias įsitraukusių ar įtrauktų mokinių tėvais.

Rima Baronienė, OLWEUS programos koordinatorė mokykloje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *