Metodinė diena mokykloje

Šiandienos mokyklos tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų,  o ne vien perteikti žinias. Mokytojo veikla visada buvo kūrybinio pobūdžio, nes geras ugdymas yra kūrybiškas, o kiekvienas mokytojas, ugdydamas savo mokinių kūrybinius gebėjimus, turi tobulinti profesines kompetencijas. Neišvengiamas kitimas, inovacijų ieškojimas ir diegimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Todėl metodinė veikla yra viena iš svarbiausių gerinant ugdymo kokybę, siekiant šiuolaikinės mokyklos įvaizdžio. Tinkamai parinkti mokymo metodai yra mokinio mokymosi sėkmės garantas. Taigi kiekvieno pedagogo pareiga- nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas bei gerosios patirties sklaida.

2014 metų vasario 25 dieną Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje vyko ne tik Metodinė diena „Tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi metodai yra mokinio sėkmės garantas“, bet ir Atvirų durų diena mokyklos bendruomenei. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi vesdami atviras pamokas. Juk šiuolaikinei pamokai keliama daug įvairių reikalavimų, tačiau pamokos sėkmė priklauso ne tik nuo metodikos, bet ir nuo mokytojo asmenybės. Mokykloje galėjome stebėti integruotas muzikos ir dailės( mokyt. L.Miliauskienė, I.Mečkauskaitė), etikos, technologijų bei istorijos pamokas (mokyt. A.Buraitienė, A.Paplauskienė, D.Matulaitienė). Apie aktyvius mokymo ir mokymosi metodus gerąja patirtimi dalijosi lietuvių kalbos mokytojos R.Buckūnienė, I.Martinaitienė, biologijos mokytoja O.Giedraitienė, anglų kalbos mokytoja Z.Kubilienė, logopedė V.Rimavičienė. Ypač sudėtinga objektyviai vertinti ir įsivertinti pamokoje už atliktą darbą. Apie tai patirtimi dalijosi ir įsivertinimo metodą „Voratinklis“ pristatė lietuvių kalbos mokytoja A.Brusokienė. Mokytojai mokėsi vieni iš kitų, kalbėjo apie sėkmingos pamokos kriterijus. Įpusėjus darbams į „Meno terapijos“ užsiėmimą pakvietė mokyklos psichologė R.Bliūdžiuvienė. Įgijome patirties, kaip atsipalaiduoti nuo sunkaus ir įtempto mokytojo darbo. Ši valandėlė privertė mokytoją užmiršti darbą ir nusišypsoti, pasidžiaugti savimi. Pailsėję daugelis klasių vadovų ėjo į soc. pedagogės E. Penkauskienės užsiėmimą apie efektyvų konfliktų sprendimą. Juk dalyko mokytojas dažniausiai dar ir klasės vadovas, kurio veikloje reikalingos psichologinės žinios, socialinė patirtis. Jis tarsi „du viename“. Taip pat visą savaitę mokyklos bibliotekoje pedagogai galėjo aplankyti naujausių metodinių  leidinių parodą.

Metodinė diena nesibaigė, nes visos veiklos tąsa – nuo 16 val. atvertos mokyklos durys bendruomenei. Atvirų durų diena prasidėjo mokytojų, mokinių ir tėvų diskusija „Kas lemia mokymosi sėkmę?“ , kurią vedė anglų kalbos mokytoja B.Baskakovienė. Džiugu, kad tėvai ir vaikai mokytojams pateikė daug gražių idėjų, kaip tobulinti mokyklos veiklą bei aplinką, kad ir vaikui būtų gera, ir mokytojui smagu dirbti. Po diskusijos tėveliai individualiai lankėsi dalykų mokytojų kabinetuose ir kalbėjo apie vaikų ugdymo klausimus.

Mokytojo asmenybei visais laikais buvo keliami aukšti reikalavimai. Mokytojo darbas, reikalaujantis fizinių ir protinių galių, yra be galo atsakingas. Kompetencijos, komunikabilumas, bendravimo menas yra sėkmės garantas. Taigi, ugdydami visapusišką asmenybę pedagogai privalo ieškoti efektyvių metodų bei formų,  o tinkamiausia tam aplinka yra mokykla ir  kolegos, esantys šalia.

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos

Metodinės tarybos pirmininkė Aušra Brusokienė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *