Gabija Stoškutė, 7a kl. mokinė

 

 

Kodėl?

Išeisiu į rudenio gatvę žvarboką,

Priskinsiu daug lapų raudonai rudų.

Kartu su tavim aš pamiršiu vienatvę

Ir bėgsiu ir lėksiu su vėju svaigiu.

 

Darkysis man garbanos aukso alėjoj,

Širdy nerimaus tie pašėlę jausmai.

Kodėl tik rugsėjį, kai klevas parausta,

Užauga svajingi jaunystės sparnai?..

 

Balta gilybė

Balta, balta –

taip šviesu širdy,

rodos, gruodis sustingo ramybėj…

Taip keliauji baltuoju taku

Paieškoti sielai ramybės.

 

Išmatuoti gilybę žiemos

Ir baltumą gamtos begalinį

Tu turi…

Vien tik snaigės ten šoks

liūdesys pasibels-

neišvyki…

 

Šalčio liūdesio šokio ritme

pasėdėk,

parymok,

neskubėki…

Dar ne viskas sušalo žiemoj –

Širdį  šildo toks žiemiškas grožis.

 

Gal dar nori paklausti žiemos,

Kur paklydo vienatvės šešėlis?

Prijaukinti lyg svečią tylos

Baltą žiemą kartu padalinti…

 

Pasaulis ir aš

 

Pasaulį mažą aš matau.

Kiekvieną dieną vis margiau.

Prie kelio šypsos baltos gėlės,

Aš jau žinau – tai ramunėlės.

 

Pasaulį savo aš girdžiu.

Kaip paukštis gieda virpančiu balsu,

Kaip ošia jūra prie šiltų kraštų,

Kaip sako vėjas – ateinu!..

 

Pasauliui meilę aš jaučiu.

Širdy nešioju, branginu…

Mamytei meilę ir… Tėvynei

Jaučiu, kaip dega man krūtinėj…

 

Gamtos kerai

 

Mirguliuojančios alėjos

Ir išdykę, linksmos gėlės

Stebina mus, praeivius,

Aikčiot priverčia visus.

 

Skleidžia šilumą aplink,

Nebeleidžia nusimint.

Net ir niūrią, tamsią dieną

Ji pradžiugina kiekvieną.

 

Tai lekiu žaliais laukais

Ten, kur šaukia jos kerai…

Pažadėti  tau skubu –

Meilę nešiu ant sparnų!

 

Noris skrist

 

Šviesa kažkur ten už tylos.

Kur medžiai, paukščiai kitokie…

Kur auga gėlės lig dangaus,

Norėdamos kažką paliest…

 

Lyg lopinėlį pasiimt

Dangaus nepaprasto žydrumo.

Ir taip bent kart giliai įkvėpt

To neaprėpto genialumo.

 

Taip noris skristi virš visų –

Virš jūrų, upių ir miškų.

Pažvelgt į gamtą iš viršaus

Ir pamatyt ką nors gražaus.

 

Spalvinga vasara

 

Saulės spinduliai šilti

Ir drugeliai geltoni,

Žiedlapiai gėlių spalvoti,

Šypsniai – saulės dovanoti…

 

Šimtai tūkstančių vabzdžių,

Ir kamanių dūzgiančių,

Bičių, nešančių nektarą,

Pilnos pievos triūsia, šnabžda.

 

Nenuspėjamas dangus,

Ten ištrykštantis lietus…

Ir tiek daug mažų žvaigždžių

Suskaičiuot net negaliu…

 

 

Sveiki mielieji žmonės,

Aš medis. Šiandien kalbėsiu žmogaus balsu. Norėčiau, kad mane išgirstų kiekvienas – jaunas ir senas. Tai ne  aimana, o bandymas pasibelsti į kiekvieno lietuvio širdį.

Įsiklausykite… Žaliame miško pakraštyje šiandien  ne taip ramu ir gera. Kažkur visai netoli girdžiu linguojančių eglių ir pušų aimaną, regiu, kaip broliai ąžuolai šakomis lyg rankomis susikibę pulsuoja vieni kitiems stiprybę. Tolumoje liūdnai ošia beržai, o drebulės gležnais lapeliais raibuliuoja tai į vieną, tai į kitą pusę… Kodėl miške tiek daug graudaus liūdesio? Ko išsigandę šimtamečiai medžiai?

Dar visai neseniai miške mes, medžiai, šiurpome nuo bauginančių garsų, regėjome beplušantį su kirviu rankose žmogų. Žmogus kirto medį…

Ir tada prisiminimais nuklydau į praeitį, kada žmogui medis buvo šventas. Lietuvis pagonybės laikais garbino medžius. Kai kurie medžiai buvo laikomi šventais – tai ąžuolai, liepos. Šventos buvo girios, juose buvo draudžiama net šakelę nusilaužti, o medžioti leidžiama tik esant mirtinam pavojui. Tik žyniai patys tegalėję kirsti malką šventais kirviais. Senovėje dideli ir seni medžiai buvo „rubežiaus“ ženklai, jei tokį nukirsdavai – bausdavo mirties bausme. Lietuviui medis buvo ne tik šventumo, bet ir gausos simbolis, garbingo gyvenimo ženklas.

Visada žmogus miške ieškojo dvasinės ramybės ir stiprybės. Yra sakoma, kad norint išsilaisvinti nuo piktų minčių ir pasisemti jėgų darbams, tereikia apkabinti ąžuolą. Tada medžio šakomis tekanti tvirtybė tarsi sustiprina žmogaus sielą ir kūną.

Ne kartą sunkmečiu miškas žmogų ir maitino, ir rengė, ir glaudė. Didžiosios Lietuvos girios dar ir dabar mena partizaninių kovų didvyrius, kurie daugelį metų nuo priešų slėpėsi miško glūdumoje. Ten skambančių dainų atbalsiai linguoja senų medžių viršūnėse.

Jau nuo senų laikų buvo įprasta ateiti į mišką rinkti grybų ir uogų. Žmogus visada žinojo, kada  iš po „samanų marškos“  pradeda lįsti voveraitės, po kuriuo medžiu ieškoti paberžio ar lepšio, kada galima prisikrauti pilnas pintines baravykų,. Šios išminties jie  mokė savo vaikus ir vaikaičius.

Menu ir tuos laikus, kai gražiausius miškus naikino mūsų krašto priešai, o lietuvis medį gynė, jį apraudojo. Dar ir šiandien  lietuvio širdį graudina sunaikinto Anykščių šilelio istorija,  XIX a. pabaigoje apdainuota  poeto Antano Baranausko. Pasak poeto, iš nuostabaus miško belikę „kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę“ taip jaudino širdį, kad užgimė giesmė, išaukštinusi šilelio, kurio jau nebėra, grožį.

Medis šiandien mato kitokį žmogų… Liūdna man šiandien, kad medžius ruošiasi  kirsti ne priešas, o savas žmogus.

Girdžiu, kaip samanomis eina žmogus, tačiau jau ne pailsėti didžiulio ąžuolo pavėsyje ir ne prisirinkti uogų. Liūdime miške ne tik mes, medžiai, bet ir žvėreliai, ir paukšteliai. Kur kalens  margas genys, čiulbės lakštingala, pelėda tūnos? Kur paukščiai, sugrįžę iš šiltųjų kraštų, suks lizdą ir perės savo vaikus? O kaipgi voveraitės be dailiųjų  pušelių šakų? Kur pasislėps kiškis nuo plėšrūno vilko? Juk miškas be medžių – tai namai be durų ir langų.

Aš, medis, noriu tikėti žmogumi. Ir tikiu… Tai, kas žmogui buvo visada  šventa, taip paprastai nesunaikinama. Net ir sparčiausia civilizacija, technologiniai pasiekimai ir nauji iššūkiai negali sunaikinti amžinųjų vertybių – meilės gamtai, Tėvynei, tautos istorijai, papročiams ir tradicijoms. O miško legendos moko žmones ir išminties, ir meilės. Vadinasi, galiu tikėti medžio ir žmogaus ryšio tvirtybe…

Pagarbiai,

Ąžuolas

 

Rašinys, už kurį tarptautinio epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės mokyklų etape skirta III vieta.

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *