Finansinės ataskaitos

Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-03-31
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-06-30
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31
Tarpinių 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
Tarpinių 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.

2019 metų balansas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos trijų ketvirčių
Ataskaita suvestinė
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 09 30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketv.
Mokėtinų sumų ataskaita 2019 06 30

2019 m. I ketv. biudžeto ataskaitos
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m
Finansines ataskaitos už 2018 III ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovas
Finansines ataskaitos už 2018 I pusmetį

Finansinės ataskaitos už 2017 metus
Finansinės ataskaitos trijų ketvirčių
Finansines ataskaitos už 2017 I pusmetį
Finansines ataskaitos už 2017 I kv.

Finansinės ataskaitos už 2016 metus
Finansinės ataskaitos už 2016 III kv.
Finansinės ataskaitos už 2016 II kv.
Finansinės ataskaitos už 2016 I kv.

Finansines ataskaitos už 2015 metus
Finansinės ataskaitos už 2015 III kv.
Finansinės ataskaito už 2015 II kv.
Finansinės ataskaito už 2015 I kv.

Finansinės ataskaitos už 2014 metus
Finansinės ataskaitos už 2013 metus
Finansinės ataskaitos už 2012 metus
Finansinės ataskaitos už 2011 metus
Finansinės ataskaitos už 2010 metus