Mokyklos administracija

Direktorius Jonas Kukukas (trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija)

Direktorius Jonas Kukukas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė (trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė

Papildomojo ugdymo organizatorė Andžela Paplauskienė

Papildomojo ugdymo organizatorė Andžela Paplauskienė

Pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Vaznys

Pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Vaznys