Ataskaita apie standartizuotų testų vykdymą 2013-2014 mokslo metais

Ketvirtų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

Matematikos testą atliko 38 mokiniai. 30,6 % mokinių žinios įvertintos patenkinamu lygiu, 58,3 % mokinių gavo pagrindinį vertinimą, 11,1 % – aukštesnįjį.

Sudėtingesnis mokiniams buvo skaitymo testas, kurį atliko 40 mokinių. 8,1 % mokinių buvo įvertinti nepatenkinamu lygiu (šalies rodiklis – 12,6%), 62,2% – patenkinamu, 24,3% – pagrindiniu, 5,4% – aukštesniuoju.

38 mokiniai atliko rašymo testą. Rašymo testo žinios įvertintos taip: 41,7% gavo patenkinamus įvertinimus, 36,1% – pagrindinius, 22,2% – aukštesniuosius.

Pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) mokykla beveik tolygiai atitinka kitų miesto mokyklų procentą: nėra nuokrypio nei į blogąją, nei į gerąją pusę. Pagal atskirus vertinimo kriterijus mokyklos mokinių raštingumas yra geresnis už ketvirtokų raštingumą šalyje.

Pastaba. Visi duomenys pateikti be specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

Duomenis apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė

 

Aštuntų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

MATEMATIKA

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepatenkinamas

91

8,8 %

48,4 %

31,9 %

11%

 

LIETUVIŲ KALBA (SKAITYMAS)

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepatenkinamas

93

12,9 %

49,5 %

32,3 %

5,4 %

LIETUVIŲ KALBA (RAŠYMAS)

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepatenkinamas

93

17,2 %

54,8 %

24,7 %

3,2%

ISTORIJA

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepatenkinamas

89

3,4 %

70,8%

23,6%

2,2 %

 

Matematikos pasiekimai labai panašūs Į progimnazijų ir didmiesčių mokyklų aštuntokų pasiekimus. Skaitymo pasiekimai yra žemesni tik už progimnazijų pasiekimus. Rašymo pasiekimai atsilieka  tik nuo progimnazijų ir didmiesčių mokyklų.

Duomenis apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Balandienė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *