Kas auga darže? 1a klasės mokiniai tyrinėjo daržoves

Kas auga darže? 1a klasės mokiniai tyrinėjo daržoves. Išsiaiškino, kad...