Programavimas pradinukams

Kaip atnaujinti ir praturtinti pradinukų ugdymo(si) procesą naudojant IKT priemones?...