Skautų susitikimas su P. Labanausku. Pažadas ištesėtas…

           Ką pažadėjo, tą ir ištesėjo… Dar...