LJS organizacijos veikla

Mūsų mokykloje Jūrų skautų būrelis veikia nuo 1999 m. pradžios...