Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis

      Marijampolės ,,Šaltinio“  pagrindinės  mokyklos

                2017 – 2018 m.m. I pusmečio papildomojo ugdymo

                                   užsiėmimų tvarkaraštis                                                                                 

 

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas Klasių

grupė

    Mokytojo vardas, pavardė

 

Darbo vieta Val. sk.     Laikas
1. Keramikos būrelis 1-4 kl.

 

5-8 kl.

V. Bakšenskienė 153 k. 3

 

 

Trečiadienis

12.30-14.00

Ketvirtadienis

13.00-14.30

2. Jūrų skautų org. E.Kilikevičienė

 

  1 Ketvirtadienis

13.00- 14.00

3. „Sveikuoliukai“ 1-4kl. V.Kalinauskienė   1 Ketvirtadienis

13.00-14.00

4. Bendras fizinis pasirengimas 5-10 kl. S.Daugėlienė Sporto salė   2  Trečiadienis

14.00- 16.00

5. Bendras fizinis pasirengimas 5-10 kl. L.Venclovienė Sporto salė   2 Trečiadienis

14.00- 16.00

6. Tinklinis-krepšinis 5-10 kl. B.Butkutė Sporto salė   2 Pirmadienis

14.35- 15.30

Antradienis

14.30- 15.30

7.

 

Muzikinis lav. „Muzika ir aš“ 5-10 kl.

 

I.Mečkauskaitė 225-226 k.   2 Antradienis

15.00- 17.00

8. Sporto būrelis 1 – 4 k. S. Daugėlienė Sporto salė 1 Pirmadienis

13.00- 14.00

9. Sporto būrelis 1 – 4 k. L. Venclovienė Sporto salė 1 Pirmadienis

13.00- 14.00

10. Dailės ir dizaino būrelis 5-10 kl. L. Miliauskienė 303 k.   1 Antradienis

14.45- 15.30

11. Dramos studija „Šaltinis“

 

5-10kl. A.Paplauskienė Aktų salė   2 Antradienis

14.00-17.00

12. Šokių būrelis 5-8 kl. I. Rudzevičienė Aktų salė 1 Trečiadienis

15.00- 16.00

13. Do-re-mi šalis 1-4 kl. V. Kalinauskienė 1 Antradienis

13.00-14.00

14. Šokių būrelis 1-2 kl.

 

3-4 k.

I. Rudzevičienė Aktų salė 2 Pirmadienis

13.00-14.00

Trečiadienis

13.00-14.00

15. Soc. Įgūdžių ir emocinio int. būrelis 5-10 kl. E. Penkauskienė 136 k. 1 Trečiadienis

14.30- 15.30

16. Karjeros ugdymas.

Scena. Garsas.

5-10 kl. A.   Liepinienė Aktų salė 1 Antradienis

14.00-17.00

 

Papildomojo ugdymo organizatorė Anžela Paplauskienė