Dalykinės pagalbos valandos mokiniams

Dalykinės pagalbos valandėlių laikas

2016-2017 m.m.

II pusmetis

 

 

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Laikas Vieta
1. Erika Kilikevičienė Pradinis ugdymas Antradieniais 12.55 val. 105 kab.
2. Rima Berčiūnienė Pradinis ugdymas Ketvirtadieniais

12.55 val.

201 kab.
3. Virginija Lenkauskienė Pradinis ugdymas Penktadieniais

12.00 val.

106 kab.
4. Vilma Šapalienė Pradinis ugdymas Ketvirtadieniais

12.00 val.

107 kab.
5. Elvyra Vingelienė Pradinis ugdymas Ketvirtadieniais

12.00 val.

202 kab.
6. Vilija Kalinauskienė Pradinis ugdymas Trečiadieniais

12.55 val.

205 kab.
7. Zita Marcinkevičienė Pradinis ugdymas Penktadieniais

12.55 val.

204 kab.
8. Rūta Tamašauskienė Tikyba

 

Ketvirtadieniais

12.55 val.

301 kab.
9. Agnė Paplauskaitė Etika Penktadieniais

14.45 val.

302 kab.
10. Asta Miliauskienė Lietuvių kalba Penktadieniais

14.45 val.

323 kab.
11. Liucija Maurušaitienė Lietuvių kalba Penktadieniais

13.50 val.

224 kab.
12. Rima Buckūnienė Lietuvių kalba Ketvirtadieniais

14.45 val.

223 kab.
13. Ilona Martinaitienė Lietuvių kalba Trečiadieniais

14.35 val.

212 kab.
14. Jurgita Eidukonienė Vokiečių kalba Pirmadieniais

14.45 val.

220 kab.
15. Zita Kubilienė Anglų kalba Ketvirtadieniais

13.50 val.

312 kab.
16. Beata Valungevičienė Anglų kalba Antradieniais

8.15 val.

 152kab.
17. Sonata Skvarnavičienė Anglų kalba Antradieniais

14.45 val.

311 kab.
18. Sandra Povilaitytė Anglų kalba Ketvirtadieniais

13.50 val.

321 kab.
19. Rima Baronienė Rusų kalba Trečiadieniais

14.45 val.

217 kab.
20. Vida Rutkauskaitė Rusų kalba Trečiadieniais

13.50 val.

319 kab.
21. Danutė Pakalkaitė Rusų kalba Antradieniais

14.45 val.

151 kab.
22. Alvyra Butrimanskienė Matematika, ekonomika Trečiadieniais

14.45 val.

211 kab.
23. Vilija Kazlauskienė Matematika Antradieniais

14.45 val.

304 kab.
24. Židronė Stanynienė Matematika Trečiadieniais

13.50 val.

305 kab.
25. Neringa Beržinskienė Matematika Penktadieniais

13.50 val.

210 kab.
26. Andriejus Talalajevas Informatika

 

Trečiadieniais

13.50 val.

213 kab.
27. Rasa Motūzaitė Fizika

 

Ketvirtadieniais

14.45 val.

322 kab.
28. Jonas Kukukas Chemija Pirmadieniais 13.50 val. 315 kab.
29. Dalė Balandienė Chemija Trečiadieniais

13.50 val.

315 kab.
30. Sigita Kukukienė Biologija Pirmadieniais

13.50 val.

314 kab.
31. Onutė Venckūnaitė Biologija, žmogaus sauga Pirmadieniais

13.50 val.

318 kab.
32. Angelė Kalvaitienė Geografija Trečiadieniais

13.50 val.

320 kab.
33. Andžela Paplauskienė Istorija

 

Antradieniais

13.50 val.

325 kab.
34. Jūratė Pautienienė Istorija

 

Trečiadieniais

13.50 val.

324 kab.
35. Larisa Miliauskienė Dailė

 

Trečiadieniais

14.45 val.

303 kab.
36. Irena Mečkauskaitė Muzika

 

Ketvirtadieniais

13.50 val.

119 kab.
37. Daiva Matulaitienė Technologijos

 

Trečiadieniais

13.50 val.

150 kab.
38. Vilija Grinevičiūtė Technologijos

 

Ketvirtadieniais

13.50 val.

148 kab.
39. Laima Venclovienė Kūno kultūra

 

Pirmadieniais

13.50 val.

Sporto salė
40. Skirmantė Daugėlienė Kūno kultūra, žmogaus sauga

 

Pirmadieniais

14.45 val.

Sporto salė
41. Birutė Butkutė Kūno kultūra

 

Ketvirtadieniais

13.50 val.

Sporto salė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                          Rima Baronienė